Paloturvallisuus 3.8.2015

Evakuointi on vaativa tehtävä

Pelastustoimelle evakuoinnit ovat lähes arkipäivää. Sosiaaliviranomaisille evakuoitujen huolto, etenkin laajemmissa evakuointitilanteissa on vaativa tehtävä. Silloin on ryhdyttävä nopeasti toimeen ja pystyttävä nopeasti irrottamaan tarvittava määrä henkilöstöä. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut alan toimijoille ohjeet evakuointikeskuksen perustamiseksi. Vaikka itse evakuoinnin suorittaa pelastustoimi, niin etenkin sosiaalihuollolla on keskeinen rooli. Tilanteet missä evakuoitujen huoltoa tarvitaan vaihtelevat pienestä tulipalosta mahdollisesti mittaviinkin väestönsiirtoihin.

Jotta evakuointikeskuksen perustaminen sujuu hyvin, tulee etukäteissuunnittelun tapahtua viranomaisten yhteistyönä. Mahdolliset evakuointikeskuksen paikat on etukäteen suunniteltu yhdessä pelastusviranomaisten ja kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Ohje löytyy sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta:

www.stm.fi > Evakuointikeskuksen perustaminen. Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille 2015:1

Teksti: Anne Hujala

Lue lisää