Paloturvallisuus 19.8.2019

Ilpo Leinon opinnäyte: paloturvallisuus loistaa poissaolollaan talopakettien verkkosivuilla, vaikka siitä saisi myyntivaltin

Ilpo Leino yllättyi siitä, kuinka vähän paloturvallisuus näkyi talovalmistajien verkkosivuilla, vaikka turvallisuudesta saisi helposti tuottavan bisneksen.

Ilpo Leino yllättyi siitä, kuinka vähän paloturvallisuus näkyi talovalmistajien verkkosivuilla, vaikka turvallisuudesta saisi helposti tuottavan bisneksen.

Autot myydään turvallisuudella, mutta talokaupassa viittaukset paloturvallisuuteen ovat vähissä. Tämän havaitsi opinnäytetyössään Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön vanhempi asiantuntija.

”Emmekö voisi ajatella niin, että tulipalon mahdollisuus on olemassa, mutta tietyillä turvatoimilla ollaan turvassa?” Leino kysyy.

Leino opiskeli Laurea-ammattikorkeakoulussa käyttäytymistaloustieteen ylemmän amk-tutkinnon päätöksenteon ilmiöistä. Viime huhtikuussa valmistuneessa lopputyössään hän tutki sitä, millaisia mielikuvia paloturvallisuudesta muodostuu, kun asiakas tutustuu verkossa talovalikoimaan.

Leinon alkuperäinen tarkoitus oli tehdä yhteistyötä talopakettien valmistajien kanssa, mutta hänen yllätyksekseen yksikään talovalmistaja ei lähtenyt projektiin. Niinpä hänen piti miettiä työnsä lähtökohta uudelleen.

”Peruutin tilanteeseen, jossa asiakas ei vielä ole kontaktissa valmistajaan, vaan surffaa omatoimisesti. Netissä saadut ideathan vaikuttavat koko taloprojektiin. Tarkastelin, miten paloturvallisuus tuodaan esiin.”

Helpompi valintaprosessi

Hän analysoi työssään 18 suurimman talopakettivalmistajan verkkosivut. Lopputulos oli synkkä: paloturvallisuus ei näyttäytynyt omana kokonaisuutenaan tai edes helposti löytyvinä mainintoina yhdenkään talovalmistajan verkkosivulla.

Ja vaikka joitakin turvallisuusratkaisuja olisikin ollut tarjolla, talopaketin ostaja uuvutetaan taloon liittyvillä yksityiskohtaisilla valinnoilla niin, että paloturvallisuus jää väkisinkin sivuosaan.

Leino antaa lopputyössään 22 päätöksenteon ilmiöihin perustuvaa ehdotusta talopaketin myyntiprosessin kehittämiseksi turvallisuusasiat huomioivaan suuntaan.

Leino korostaa, että tärkeintä talopaketin valintaprosessissa olisi pilkkoa taloon tehtävät valinnat helposti hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi, joissa paloturvallisuus olisi luontevasti mukana.

”Valintaprosessissa käsiteltäviä vaihtoehtoja voisi olla kerrallaan neljä-viisi. Nyt pientalopakettiin kuuluu toistasataa päätettävää asiaa perustuksista savupiippuun.”

Ihmisten turvallisuutta voisi edistää helposti kuitenkaan poistamatta heiltä päätäntävaltaa. Talon ostaja voisi valita erilaisista turvallisuusratkaisuista, haluaako hän hankkia jonkin niistä.

”Voisi olla vaikkapa turvallisuuden basic, medium- ja premium -tasot, joista saa itse valita.”

Faktojen perusteella

Talopakettien paloturvallisuudesta saisi rationaalisen, faktoihin perustuvan myyntivaltin. Tulipaloista voisi esimerkiksi esittää tilastoja jo talopaketin koostamisen alkuvaiheessa, ja sen jälkeen kertoa turvalaitteista, joilla mahdolliset palot voi estää.

”Edettäisiin faktojen perusteella, eikä sen päätöksenteon vinouman, että ostajalle tai hänen läheisilleen ei ole ikinä tapahtunut mitään.”

Leino arvelee, että paloturvallisuus koetaan tarpeettomana pelotteluna. Tilastollisesti liikenneonnettomuuksia ja rakennuspaloja on suunnilleen saman verran, mutta niillä on ihmisten mielissä erilainen painoarvo. Siksi uhkan torjumiseen pitäisi tarjota ratkaisuja.

Leino näkee paloturvallisuudessa myös hyvän liiketoimintamallin: turvallisesti varusteltu koti voisi maksaa vähän enemmän.

Seuraava vaihe on antaa lopputyö talovalmistajille tiedoksi ja mahdollisesti kutsua heitä SPEKiin keskustelemaan paloturvallisuudesta.

Löydät opinnäytetyön täältä. 

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää