Paloturvallisuus 16.1.2019

Kuudella alueella nolla palokuolemaa – 49 koko maassa

Tulipaloissa kuolleiden määrä jatkaa toista vuotta laskusuunnassa ja kuudella pelastustoimen alueella ei tulipaloissa kuollut yhtään ihmistä.

Tulipaloissa kuolleiden määrä jatkaa toista vuotta laskusuunnassa ja kuudella pelastustoimen alueella ei tulipaloissa kuollut yhtään ihmistä.

Palokuolemien määrä on vähenemään päin ja kaikkiaan kuudella pelastustoimen alueella ei kuollut tulipalossa yhtään ihmistä viime vuonna.

Yksi näistä oli Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, jossa näin hyvää tilannetta ei ole koettu 18 vuoteen.

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki ei vielä paukuttele henkseleitä, että turvallisuus on palokuolemien osalta lopullisesti parantunut laitoksen tarjoaman turvallisuuskoulutuksen ansiosta, mutta tilanne on poikkeuksellisen hyvä.

”Edellisen kerran tulipaloissa ei kuollut kukaan vuonna 2000. Keskimäärin Länsi-Uudenmaan alueella kuolee tulipaloissa vuosittain viisi ihmistä. Vuosi 2018 oli siis tältä osin erittäin hyvä ja tulos tuntuu vieläkin paremmalta, kun ottaa huomioon, että väkimäärä alueellamme on lisääntynyt noin 5000 asukkaalla vuodessa. Asukasmäärään suhteutettuna palokuolematilasto näyttää siis vieläkin paremmalta”, Veli-Pekka Ihamäki pohtii myönteistä tilannetta yhdessä riskienhallintapäällikkö Tuomas Pälviän kanssa.

Koko maan palokuolemaluvut varmistuvat helmikuussa, mutta tämän hetkisen tiedon mukaan viime vuonna tulipaloissa kuoli 49 suomalaista.

”Se olisi tilastoidun historian alhaisin luku ja palokuolleiden määrä on laskusuunnassa kahtena vuotena peräjälkeen”, sanoo tutkimusjohtaja Esa Kokki Pelastusopistosta.

Ainoastaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella ei kuollut yhtään ihmistä tulipalossa. Myös Itä-Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa päästiin yhtä hyvään tulokseen. Pohjois-Savossa näin kävi jo toista vuotta peräkkäin.

Turvallisuutta tehdään yhteistyössä

Länsi-Uudellamaalla tulipaloissa loukkaantui vakavasti myös vähemmän ihmisiä kuin keskivertovuonna. Keskiarvo on kuuden luokkaa, mutta vuonna 2018 vakavasti tulipaloissa loukkaantuneita oli kolme.

”Jokainen onnettomuus on liikaa ja aina tragedia sen kohdanneille ihmisille. Teemme työtä sen eteen, ettei onnettomuuksia sattuisi. Tämä tilastollisesti hyvä vuosi kertoo ainakin kolmesta asiasta: onnettomuuksia on onnistuttu ehkäisemään, ihmisiä on pelastettu tulipaloista ja alueemme asukkaat ovat toimineet arjessaan turvallisuutta edistäen. Turvallisuus ja hyvä turvallisuuskulttuuri syntyvät yhteistyössä”, Ihamäki ja Pälviä toteavat.

Viime vuonna Länsi-Uudellamaalla tavoitettiin turvallisuuskoulutuksessa 90000 alueen asukasta. Se on hieman runsaat 18 prosenttia alueen väestöstä. Tavoite on saavuttaa 20 prosenttia.

”Turvallisuuskoulutuksen väestötavoitetta on nostettu parilla prosentilla vuosittain palvelutasopäätöksessä, jota jatkettiin kahdella vuodella siihen asti, jos ja kun maakunnallinen pelastuslaitos aloittaa vuonna 2021”, Ihamäki sanoo.

Turvallisuuskoulutusta on alueen asukkaille annettu systemaattisesti eri väestö- ja ikäryhmille vuosituhannen alusta alkaen. Kun vuonna 2002 tavoitettiin nelisen prosenttia väestöstä, ollaan nyt jo hyvin lähellä kahtakymmentä prosenttia.

”Tärkeää on tehdä turvallisuustyötä myös muiden viranomaisten kanssa”, Veli-Pekka Ihamäki toteaa ja ottaa esimerkiksi rakennusvalvonnan, jonka kanssa yhteistyössä huolehditaan siitä, että rakennukset ovat mahdollisimman turvallisia.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Lassi Rinne