Paloturvallisuus 27.6.2022

Lakiuudistus heikentää vanhusten paloturvallisuutta

Pelastusalan mielestä sosiaalihuolto-, vanhuspalvelu- ja vammaispalvelulainsäädäntöön ehdotetut uudistukset ovat huolestuttavia, vastuukysymykset epäselviä, eikä alan lausuntoja ole huomioitu lainvalmistelussa. Pahimmillaan lakiuudistukset jättävät kotona asuvat vanhukset oman onnensa nojaan.

SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala näkee, että vanhuspalvelu- ja sosiaalihuoltolain muutosehdotukset edistävät vanhusten kotona asumista, eikä se ole pelkästään positiivinen asia.

”Se on poliittinen linjaus, mutta kustannussäästöt eivät saa tapahtua toimintakyvyltään heikentyneen henkilön turvallisuuden ja asumisen turvallisuuden kustannuksella.”

Ojala sanoo, että pääsääntöisesti ympärivuorokautisen hoivan paikoissa paloturvallisuus on ollut hyvällä tasolla, yksityiskodeissa tilanne on toinen.

”Kotona asuttaessa paloturvallisuus on välillä todella kyseenalainen, ja se johtaa tilanteisiin, joissa toimintakyvyltään alentuneita henkilöitä menehtyy asuntopaloissa.”

Sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Jari Lepistö sanoo, että lainsäädännön muutosehdotuksissa vastuukysymykset jäävät epäselviksi.

”Jos turvallisuuspalvelu esimerkiksi ulkoistetaan tai palvelutuotannossa on monia toimijoita, herää kysymys, mikä taho kantaa vastuun turvallisuudesta.”

Velvoite poistumisturvallisuusselvityksestä ei sinänsä ole lieventymässä tai häviämässä.

”Pelastuslainsäädännössä siihen ei ole tullut minkäänlaisia helpotuksia, eikä muilla lainsäädännöillä sellaista voida yksipuolisesti tehdä. Vaikutelma voi tulla juuri uuden lakiehdotuksen vastuukysymysten epäselvyydestä.”

STM:n Jaana Huhta sanoo, että lakiesityksessä ehdotettujen palvelujen järjestämisessä on aina meneteltävä voimassa olevan sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

”Tämä tarkoittaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen arviointia ja kirjaamista asiakassuunnitelmaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa, sekä asiakkaan edun huomioon ottamista valittavasta palvelusta ja asumismuodosta päätettäessä.”

Jaana Huhdan mukaan asiakasturvallisuus on otettava huomioon myös silloin, kun arvioidaan asiakkaan tarvetta vuorokaudenajasta riippumattomaan kotihoitoon.

Teksti: Kaisu Puranen
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue koko juttu Pelastustiedosta 4–5/2022

Lue lisää