Paloturvallisuus 27.10.2021

Naisten osuus palokuolemissa hienoisessa kasvussa – syynä alentunut toimintakyky

Alentunut toimintakyky on usein syynä kuolemaan tulipalossa. Onneksi tässä Jyväskylässä riehuneessa kerrostalopalossa kukaan ei kuollut eikä edes loukkaantunut, vaikka rakennuskompleksista evakuoitiin 168 asukasta. Kuva: Jari Laine/Color-Kuva Oy.

Alentunut toimintakyky on usein syynä kuolemaan tulipalossa. Onneksi tässä Jyväskylässä riehuneessa kerrostalopalossa kukaan ei kuollut eikä edes loukkaantunut, vaikka rakennuskompleksista evakuoitiin 168 asukasta. Kuva: Jari Laine/Color-Kuva Oy.

Naisten osuus palokuolemissa on noussut ja myöskään palokuolemat eivät vähene samalla tavalla kuin aikaisemmin. Vuonna 2020 tilastoitiin 49 palokuolemaa. Vuonna 2020 palokuolleista 16 oli naisia. Vuonna 2019 naisia menehtyi tulipalossa 15 ja vuonna 2018 yhteensä 13. Miesten osuus palokuolleista on vastaavasti laskenut. Vuonna 2020 miesten osuus oli 33, kun vuonna 2019 osuus oli 34 ja vuonna 2018 vastaavasti 38.

Palokuolemien syyt syntyvät usein monien tekijöiden summana. Mahdollisuudella havaita palo ajoissa sekä kyvyllä poistua tilasta on merkitystä palokuolemien syihin. Naisten osuus palokuolemissa on nousussa. Heikentyneellä toimintakyvyllä on arvioitu olleen vaikutusta 35:ssa tilanteessa ja rakennuspaloissa vain 12,5 prosentilla oli ollut toimiva palovaroitin.

Viime vuonna jopa 14 tulipalossa kuolleen naisen toimintakyky oli alentunut. Päihteiden vuoksi alentunut toimintakyky oli kuudessa tapauksessa ja kahdekassa tapauksessa iän tai sairauksien vuoksi. Miesten osalta toimintakyky oli alentunut 21:ssä tapauksessa. Päihteiden aiheuttamaa toimintakyvyn alenemaa oli 15:n henkilön osalta, ja 6 iän tai sairauksien vuoksi.

Tupakointi ja kynttilä yhä sytyttävät paloja

Vuonna 2020 tahallisesti sytytettyjen tulipalojen määrä oli 10. Vuonna 2019 tulipaloja sytytettiin tahallisesti vain 6, kun taas vuonna 2018 tapausten määrä oli 13. Tupakointi on edelleen yleinen syttymissyy kynttilöistä syttyneiden tulipalojen lisäksi. Tupakoinnin seurauksena aiheutui viime vuonna 9 menehtymistä ja kynttilöistä syttyneistä tulipaloista 4.

Vuonna 2020 kuolemaan johtaneita rakennuspaloja oli 40, joista 87,5 %:ssa ei ollut toimivaa palovaroitinta, tai sitä ei löydetty. Vain viidessä tilanteessa palovaroitin oli havaittu toimivan oikein.

Aikaisempina vuosina useampiuhrisia tulipaloja oli ollut useita, mutta vuonna 2020 vain yhdessä tulipalossa menehtyi kaksi henkilöä. Muut tapaukset vaativat yksittäisiä uhreja. Menehtyneistä lähes 84 prosenttia asui yksin.

Tiedot ovat peräisin pelastustoimen toimenpiderekisteristä ja perustuvat pelastuslaitosten palontutkintatietoihin. Palokuolemien lukumäärät ja tiedot tarkistetaan vuosittain Poliisin rekisteristä.

Lähde: Pelastusopisto

Lue lisää