Paloturvallisuus 15.12.2020

Nuohouksen saatavuus hieman parantunut – lakimuutoksen jälkeenkin palvelu pelaa entiseen malliin

Asiakkaat ovat tyytyväisiä  nuohouspalveluun edelleen.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä nuohouspalveluun edelleen.

Nuohouspalveluiden hankinta sujuu käyttäjien mielestä yhtä hyvin kuin ennenkin. Tätä mieltä oli 74 prosenttia vastaajista Kiinteistöliiton taloyhtiöille tekemässä kyselyssä. Vastaajista 66 prosenttia oli sitä mieltä, että myös nuohouspalvelujen saatavuus on pysynyt ennallaan. Kyselyn vastaukset kertovat myös siitä, että palvelun saatavuus ei ole parantunut. Nuohouksen hinnan noususta kerrottiin 28 prosentissa kyselyn vastauksissa.

Kiinteistöliitto oli mukana sisäministeriön perustamassa nuohouslainsäädännön uudistuksen vaikutuksia arvioineessa seurantaryhmässä. Heinäkuussa 2019 kaikilla pelastustoimen alueilla lopetettiin aikaisempi piirinuohousjärjestelmä.

Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton taloyhtiöiden vastuuhenkilöille kohdistama kysely nuohousmarkkinoiden tilanteesta toteutettiin loka-marraskuussa 2020. Kyselyyn vastasi taloyhtiöiden hallituksen jäseniä, mutta myös isännöitsijöitä sekä osakkaita. Vastauksia saatiin kaikkiaan 2226. Vastauksista noin puolet tuli taloyhtiöistä, joilla on nuohottavia tulisijoja ja savuhormeja. Tulosraporteissa vastaajien määrä on siten enimmillään 1104, ja kuluvan vuoden mahdollista nuohousta koskien miltei 500. Kysely oli uusinta syksyltä 2019.

Kyselyn vastaajista 52 prosenttia oli asioinut nuohousta tilatessaan tutun nuohoojan kanssa tai tilannut nuohoojan jo edellisen nuohouksen yhteydessä. Hakukoneiden kautta nuohoojan oli löytänyt noin joka kymmenes vastaaja, ja 12 prosenttia postilaatikkoon jätettyjen mainosten kautta.

Kyselyn vastaajista 43 prosenttia kertoi, että nuohouskustannukset ovat pysyneet ennallaan. 19 prosenttia kertoi, että kustannukset ovat nousseet hieman ja yhdeksän prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat nousseet selvästi. Vastaajista kuusi prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat pienentyneet. Kustannusnoususta suhteessa kustannusten laskuun ilmoitettiin eniten Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla. Sen sijaan Keski-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Oulu-Koillismaan alueella sekä Helsingissä kustannusnoususta kertoneita oli muita alueita vähemmän.

”Hintojen noususta raportoineiden osuus oli tänä vuonna jonkin verran suurempi kuin vuosi sitten, mikä viittaa siihen, että nuohouskustannusten nousu on ollut hivenen suurempaa tänä vuonna. Kyselyn tulokset antavat kuitenkin myös viitteitä siitä, että aluekohtaisesti muutostrendit ovat tänä vuonna olleet erilaisia”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Nuohouksen mediaanikustannus yhtä tulisijaa kohden oli tänä vuonna 49 euroa, kun vuosi sitten lukema oli 45 euroa. Hieman vajaasta 300 havainnosta 60 prosenttia sijaitsi haarukassa 34–55 euroa. Ne, joilla on yhdellä nuohouskerralla enemmän nuohottavaa, saivat havaintojen mukaan jonkin verran edullisempaa nuohousta.

Kyselyn vastaajista kolme neljästä edusti taloyhtiömuotoisia rivitaloja, paritaloja ja myös omakotitaloja, ja loput kerrostaloyhtiöitä. Aluekohtaisesti tämä osuus vaihteli kiinteistökannan jakauman mukaisesti. Vastaajien taloyhtiöistä 57 prosentissa nuohous on tapahtunut ennen vuotta 2020 kerran vuodessa. Kyselyn aikana eli 28.10. – 15.11.2020 nuohous oli tänä vuonna toteutettu 43 prosentilla vastaajien yhtiöistä. Vastaajista 17 prosenttia ilmoitti, että nuohous on vielä toteutumassa loppuvuoden 2020 kuluessa.

Lähde: Kiinteistöliitto
Kuva: Esa Aalto

Lue lisää