Paloturvallisuus 15.3.2016

Hallitus haluaa vapauttaa nuohouksen

Asiakkaat ovat tyytyväisiä  nuohouspalveluun edelleen.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä nuohouspalveluun edelleen.

Normien purkamisen hengessä haluttaisiin vapauttaa myös nuohous. Sisäministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Käytännössä muutos tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan yrittäjältä.

Nuohousalan Keskusliitossa ei katsota hyvällä ministeriön käyntiin polkaisemaa hanketta. Toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen kertoo liiton kannattavan sekä piirinuohousjärjestelmän että sopimusperusteisen nuohouksen säilyttämistä pelastuslaissa.

”Myös ammattipätevyys on säilytettävä ja päätökset nuohousjärjestelmistä pitäisi tehdä myös uusissa maakunnallisissa pelastuslaitoksissa.”

Näin taataan liiton mukaan myös se, että nuohouspalvelut ovat saatavilla koko maassa.

”Erityisesti haja-asutusalueilla ja palvelun pitää olla kaikille myös kohtuuhintaista.”

Jyrkiäisen mielestä vaarana on ennalta ehkäisevän työn väheneminen ja paloturvallisuuden tason heikkeneminen.

”Erityisesti haja-asutusalueilla ja harvaan asutulla maaseudulla ennalta ehkäisevä toiminta on ensiarvoisen tärkeää, jotta tulipaloja ja onnettomuuksia ei tapahdu. Siellä myös avunsaanti kestää kauemmin.”

”Nuohouskäynneillään nuohoojat ovat perinteisesti katsoneet muitakin seikkoja, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia, vaikka se ei heidän lakisääteisiin tehtäviin kuulukaan”, Jyrkiäinen muistuttaa.

Hintoihin painetta

”Myös hinnoitteluun tulee painetta, kun nyt nuohousmaksut ovat edulliset. Pitkien etäisyyksien harvaan asutuilla alueilla kustannukset voivat jopa kaksinkertaistua.”

Jyrkiäinen myös huomauttaa, että piirinuohousjärjestelmässä palveluja käyttää jopa 90 prosenttia asiakkaista, kun vapaan kilpailun alueilla käyttöprosentti on jäänyt 50-60.

”Jos piirinuohousjärjestelmä loppuu, niin samalla nykyinen oppisopimuskoulutusjärjestelmä romuttuu, koska alalle tullaan oppisopimusten kautta. Uusia tekijöitä saadaan vain kouluttamalla alalle halukkaita. Jo nyt on havaittavissa, että yrittäjät eivät ota koulutukseen oppilaita. Yrittäjät miettivät, että jos nuohous vapautuu jo vuonna 2017, näistä oppilaista tulee heidän kilpailijoita”, Juhani Jyrkiäinen toteaa.

Palaute ollut myönteistä

Keski-Uusimaa on ollut yksi neljästä alueesta, jossa on muutaman vuoden ollut käytössä vapaa kilpailu nuohoustoiminnassa.

Vs. riskienhallintapäällikkö Yrjö Jalava kertoo kokemusten olleen myönteisiä.

”Asiakkailta ei ole tullut valituksia, että nuohouspalveluita ei olisi saanut. Kun nuohoojan on voinut vapaasti valita, palvelun on saanut valita joustavasti.”

Hän myöntää, että harvaan asutuilla alueilla vapaa kilpailu voi aiheuttaa ongelmia nuohousyrittäjälle, kun etäisyydet ovat pidemmät ja matkakorvaukset pitää sisällyttää hintaan.

”Hinnoitteluun tarvitaan varmaankin jonkinlaista valvontaa. Esimerkiksi ministeriö voisi päättää yksikköhinnan toiminnalle.”

Jalavan mukaan valtaosa asiakkaista hoitaa moitteettomasti nuohouspalvelun kiinteistölleen. Tilastot eivät esimerkiksi Keski-Uudellamaalla kerro nokipalojen lisääntymisestä.

”Viime vuonna saimme tilaston alueemme nuohoojilta, että kohteita on nuohottu sama määrä kuin piirinuohousjärjestelmässä.”

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Nuohouspalveluita voi tarjota nykyään vapaasti Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin säilyisi uudistuksessa ennallaan. Nuohouspalveluita saisi jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Uudistuksessa otetaan huomioon haja-asutusalueiden erityispiirteet.

Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua. Hallituksen esitys nuohousalan uudistamiseksi annetaan vuoden kuluttua keväällä ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2018.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää