Paloturvallisuus 21.11.2017

Paloturvallisuuspäivät: turvallisuusviestintä valtakunnalliseksi?

Turvallisuusviestintää Etelä-Savon malliin. Pelastuslaitos kehitti yläkoululaisille tietokonepelin.

Turvallisuusviestintää Etelä-Savon malliin. Pelastuslaitos kehitti yläkoululaisille tietokonepelin.

Yhdenmukaiset ja asiakaslähtöiset toimintamallit, -tavat sekä tavoitteet pelastuslaitosten valvontatyöhön ja onnettomuuksien ehkäisemiseen on päämäärä, jota pelastuspäällikkö Mika Viljanen kollegoineen työstää sisäministeriön onnettomuuksien ehkäisemisen kehittämistyöryhmässä.

”Miten onnettomuuksien ehkäisytyötä voitaisiin kehittää nykyistä parempaan ja ehkä asiakasystävällisempään suuntaan? Mitä voisimme tehdä yhdenmukaisemmin, että valvontatyö ja onnettomuuksien ehkäiseminen olisi yhdenmukaista koko Suomessa?” Viljanen tiivistää.

Toimintamallien erilaisuus asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, missä he asuvat.

”Meidän pitäisi puhua samasta asiasta samalla tavalla paikasta riippumatta. Henkilö saattaa saada pelastuslaitokselta eri vastaukset kysymykseensä riippuen siitä, onko hän koti- vai kesämökkipaikkakunnallaan.”

Viljanen kysyy, voisiko pelastuslaitoksilla olla tulevaisuudessa esimerkiksi yhteiset nettisivut, joilta löytyisivät perustiedot kansalaisia askarruttaviin turvallisuusasioihin. Hän tiedostaa, että alueiden maantieteelliset erityispiirteet toki täytyy huomioida, mutta monissa aihepiireissä viesti voisi olla yhteinen.

Laajempi näkyvyys

Hänen mukaansa esimerkiksi pelastuslaitosten turvallisuusviestintä olisi helppo yhtenäistää koko maassa. Silloin jokainen pelastuslaitos ei erikseen viestittäisi vaikkapa kynttilänpolttoneuvoja joulun alla sosiaaliseen mediaan, vaan laitokset voisivat viestiä asiakkaille yhtenä rintamana. Näin sanoma saataisiin paremmin perille myös mediaan.

”Jos yksi laitos julkaisee turvallisuusviestintäjutun, se tuskin saa näkyvyyttä valtakunnallisesti, mutta jos viestin takana olisivat kaikki pelastuslaitokset, se nousisi helpommin valtakunnalliseen julkisuuteen.”

Laitosten turvallisuusviestintää voitaisiin tehdä suunnitelmallisemmin ja kärkihankkeita tukien.

”Näkyvyys olisi varmasti laajempaa, jolloin se tavoittaisi suuremman asiakaskunnan ja sillä saataisiin korotettua pelastusalan profiilia onnettomuuksien ehkäisyn asiantuntijana.”

Kenen tehtävä yhtenäisten mallien luominen sitten on?

”Meidän työryhmämme tavoite on tehdä esityksiä juuri onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseksi. Tähän liittyvät kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelut aktiivisessa roolissa ja kaikki siihen liittyvät työryhmät.”

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palveluiden ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? -esitys Paloturvallisuuspäivillä keskiviikkona 13. joulukuuta kello 14.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK järjestää Paloturvallisuuspäivät 2017 Silja Symphonylla 13.-15. joulukuuta. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry, Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry, Finnsecurity ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto sekä Työturvallisuuskeskus.

Ilmoittaudu Paloturvallisuuspäiville täällä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää