Paloturvallisuus 7.3.2017

Videoilla paloturvallisuustietoa maahanmuuttajille

Videoita kuvattiin Pirkanmaan pelastuslaitoksella.

Videoita kuvattiin Pirkanmaan pelastuslaitoksella.

Turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat voivat nyt saada paloturvallisuustietoa opetusvideoilta.

Pirkanmaan pelastuslaitos on toteuttanut hankkeen, jonka tarkoitus on lisätä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien paloturvallisuustietoa. Palosuojelurahaston avustuksella on tehty opetusvideoita, joissa kerrotaan keskeisimmät yleiseen paloturvallisuuteen liittyvät asiat vastaanottokeskusten asukkaille sekä maahanmuuttajille. Asiantuntija-apuna hankkeessa on ollut Maahanmuuttovirasto.

Palomiehet videon kuvauksissa.

Pirkanmaan pelastuslaitos on jo vuosia tehnyt työtä maahanmuuttajien paloturvallisuuden eteen. Koulutuksia tehtiin jo vuonna 2008, mutta koulutustarvetta jouduttiin arvioimaan uudelleen syksyllä 2015, kun turvapaikanhakijoita tuli poikkeuksellisen paljon Suomeen.

Pelastuslaitos kokosi nettisivuilleen omaa sekä eri toimijoiden materiaalia, ja vuoden 2016 alkuvuodesta tehtiin suunnitelma kattavan opetusmateriaalin tuottamisesta. Hankkeeseen haettiin Palosuojelurahastolta tukea. 

Paloturvallisuushanke on valtakunnallisesti merkittävä, sillä opetusvideoita voivat vapaasti käyttää kaikki ne tahot, jotka osallistuvat turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn.

Opetusvideot ovat ladattavissa Pirkanmaan pelastuslaitoksen nettisivuilta, ja ne ovat saatavissa myös dvd-levyinä. Opetusvideoita on tehty kymmenelle eri kielelle (arabia, dari, farsi, kurdi, somali, englanti, ranska, venäjä, ruotsi ja suomi). Niiden kerronta on tehty mahdollisimman ymmärrettäväksi eri kulttuureista tuleville ihmisille.

Turvaa asuntoihin ja asuntoloihin

Opetusvideot sisältävät paloturvallisuuteen liittyviä keskeisiä asioita. Ne on suunniteltu siten, että niitä voidaan esittää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa sekä myöhemmin maahan pysyvästi jääville maahanmuuttajille. Asuntolassa paloturvallisuusasiat ovat toisenlaisia kuin pysyvässä kodissa.

Opetusvideot sisältävät myös osion, jossa esitellään pelastuslaitoksen työskentelyä. Tämä pieni yksityiskohta on kuitenkin merkittävä osa opetusta, sillä tällä tavoin turvapaikanhakijat saavat opastusta suomalaisten viranomaisten toiminnasta, ja luottamusta viranomaisiin voidaan alkaa solmia.

Videoilla esitellään muun muassa pelastuslaitoksen tehtäviä.

Videot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Videoiden tueksi on tehty materiaalia, jonka tarkoitus on auttaa videoiden näyttäjää syventämään videoiden kerrontaa. Tukimateriaalissa on siis selitys jokaiseen videoklippiin: mikä on tämän videon tarkoitus. Lisäksi tukimateriaalissa on videon herättämiä keskustelunaiheita.

Mukana eri turvallisuutahoja

Videot on toteutettu monialaisena viranomaisyhteistyönä. Mukana ovat olleet muun muassa Maahanmuuttovirasto ja Suomen Punainen Risti. Yhteistyöllä on haluttu varmentaa videoiden oikea-aikainen tietosisältö. Tärkeinä toimieliminä ovat toimineet ohjaus- ja projektiryhmät.

On ollut tärkeää varmentaa, että etenkin Maahanmuuttoviraston asiakasryhmät tulevat saamaan kaivatun paloturvallisuusinformaation videoista.

Videot on tuottanut kansainvälisesti palkittu liikkuvaan kuvaan erikoistunut tuotantoyhtiö Koju Film Company.

Asiantuntija-apua ovat antaneet myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK), Helsingin pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos, Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Ely-keskus.

Videot löytyvät täältä.

Lähde: Pirkanmaan pelastuslaitos

Kuvat: Pirkanmaan pelastuslaitos / Koju Film Company

Lue lisää