Paloturvallisuus 8.7.2022

Pitkäaikaiset puutteet haasteena palontorjuntatekniikan tarkastuksilla

Henkilökunnan osaamisen varmistaminen ja palontorjuntatekniikan huoltoon varautuminen ovat nyt erityisen tärkeitä, sillä tietyistä varaosista voi olla jo pula. Puutteet pitäisi korjata heti, sillä liian usein ne tulevat valvonnassa vastaan uudestaan.

Pandemia on jo vaikuttanut tuotteiden saatavuuteen ja huoli on, että tällä hetkellä osista, esimerkiksi palopainikkeista, alkaa olla myös Suomessa pulaa. Laitteistoihin voi tulla vikoja, joita ei osien puuttuessa saada heti korjattua. Vaihto-osien pitkä odotusaika voi vaikuttaa suoraan laitteiston asianmukaiseen kuntoon ja kiinteistön turvallisuuteen.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää jo entuudestaan huoltoa ja päivitystyötä vaatineisiin vanhentuviin laitteistoihin.

”Kyse ei ole vain hetkellisestä haasteesta huoltojen kannalta. Nykytilanne vaikuttaa myös pidemmälle lähitulevaisuuteen. Nyt on tärkeää tehdä huoltoa koskevat suunnitelmat ja sopimukset kuntoon ennalta, jotta ongelmatilantilanteisiin voitaisiin varautua jo nyt parhaalla mahdollisella tavalla sekä suunnitella tarvittavia päivitys- ja korjaustöitä” neuvoo Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Pelastustoimen laitelain tarkastuksissa havaittiin paljon puutteita, joiden perussyy on ollut puutteellinen huolto-ohjelma tai huollon laiminlyönti.

Palotarkastaja Kimmo Kartano Helsingin pelastuslaitokselta korostaa, että vastuu kuuluu niin valvontaan kuin myös asennusliikkeille, mutta myös itse toimijalle, jonka tehtävänä on ylläpitää laitteistoa ja korjata elinkaaren aikana havaitut puutteet.

”Liian usein vanhat puutteet toistuvat ja jäävät korjaamatta. Kohteiden tulee ottaa myös vastuu laitteistaan, niiden toiminnasta ja myös henkilökunnan osaamisesta. Myös pelastusviranomaisen tulisi puuttua asiaan ja edellyttää ennen käyttöönottoa puutteet korjattavaksi sekä tarvittaessa uutta tarkastuslaitoksen tarkastusta varsinkin pitkien puutelistojen ja vakavien puutteiden tapauksissa.”

Teksti: Lauri Lehto ja Kimmo Kaisto
Kuva: SPEK

Lue koko juttu Pelastustiedosta 4–5/2022

Lue lisää