Paloturvallisuus 29.12.2017

Rakennusten palo-osastointi pettää liian usein

Vuokra-asuntojen paloturvallisuuden parantamiseksi tehtiin selvitys yhteistyössä SPEKin ja ARAn kanssa.

Vuokra-asuntojen paloturvallisuuden parantamiseksi tehtiin selvitys yhteistyössä SPEKin ja ARAn kanssa.

Suomalaisten rakennusten palo-osastointi pettää tilastollisesti jopa 41 prosentin todennäköisyydellä. Tähän tulokseen tuli paloinsinööri Mikael Minkkinen opinnäytetyössään palo-osastoinnin luotettavuudesta.

Marraskuussa valmistuneessa opinnäytetyössä Minkkinen tarkasteli vuosina 2009-2016 sattuneita tulipaloja, joissa palo-osastointi on vaikuttanut tapahtumien kulkuun. Aineisto saatiin pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOsta. Tietoa haettiin myös kohdekäynneillä. Tarkastelussa oli mukana rakennuksia tasapuolisesti kaikista paloteknisistä luokista.

”Tutkimallani aikavälillä 41 prosentissa paloista palo-osastointi oli pettänyt. Se on huolestuttavan suuri luku ottaen huomioon, että rakennusmääräysten mukaan palo-osastoinnin on kestettävä paloa tietty aika. Pienikin määrä pettäneitä osastoja on liikaa”, Minkkinen sanoo.

”Se ei tietenkään tarkoita, että palo-osastoinnin vaatimuksissa olisi vikaa, vaan että palo-osastointia toteutetaan väärin.”

Läpiviennit ikuisuusongelma

Useimmiten palo-osastointi pettää rakenteellisen virheen vuoksi.

”Rakennusmääräykset ovat kohtuullisen yksiselitteisiä ja aika kattavia. Virheet ja väärin toteutetut osastoinnit vaikuttavat olevan ongelma.”

Suurimmat syyt palo-osastoinnin pettämiseen olivat erilaiset aukot, kuten ovet, luukut ja erilaiset läpiviennit. Minkkinen kuvailee läpivientejä ikuisuusongelmaksi. Vielä rakennussuunnitelmissa läpiviennit on saatettu merkitä toteutettavaksi oikein, mutta rakentamisen aikana asia jää.

”Putket voidaan viedä läpi seinän ja jättää läpiviennit tiivistämättä kunnolla. Kävin useammassa rakennuksessa katselemassa osastoinnin tilannetta. Alas laskettujen kattojen sisältä, piilosta löytyi aika roisinkin kokoisia, avonaisia läpivientejä.”

Rakennusten paloturvallisuus voi heiketä myös korjausrakentamisessa tai omatoimisessa remontoimisessa, kun esimerkiksi palo-osastoiviin seiniin porataan reikiä.

Monen asian summa

Luotettavasta palo-osastoinnista ovat vastuussa monet tahot. Jos osastointi onkin suunniteltu oikein vielä pöydällä, myös rakennuttajan ja yksittäisen rakennusmiehen täytyy ymmärtää palo-osastojen merkitys, ja pelastuslaitosten kohdentaa valvontatyönsä oikein.

”Edellämainitut voivat tehdä kaiken oikein, mutta joku voi silti porata seinään reiän, eikä sitä huomata ennen seuraavaa valvontakäyntiä. Paloturvallisuus on yhteinen asia, monen asian summa.”

Vastuu on myös kansalaisilla.

”Olisi tehokasta viestiä kansalaisille palo-osastoinnista ja sen merkityksestä. Tällöin kansalaiset pystyisivät itse havaitsemaan puutteita rakenteissa. Lisäksi vältyttäisiin mahdollisilta itse tehdyiltä virheiltä.”

Esimerkiksi savun vaarallisuus voi olla monelle yllätys, samoin se, kuinka pienistä aukoista savu ja sen mukana tulipalo leviää.

”Valistustyön arvoa ei voi peräänkuuluttaa liikaa.”

Minkkinen muistuttaa, että kunnollinen palo-osastointi voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

”Palo-osastoinnilla voidaan pelastaa ihmishenkiä ja suojella isoja alueita. Yhden läpiviennin tiivistäminen ei ole kallista, mutta jos se jätetään tekemättä, palo saattaa levitä seuraavaan osastoon ja tehdä pahaa tuhoa.”

Lue Savonia-ammattikorkeakoulun palopäällystön koulutusohjelmassa tehty opinnäytetyö täältä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Arto Latvala

Lue lisää