Paloturvallisuus 8.2.2018

Tulipalojen määrä laskee – yli 65-vuotiaiden aiheuttamat nousussa

Viikkotyöajasta voidaan sen jälkeen sopia, jos työaikalain 34 pykälän 5. momenttiin tehdään tarvittava muutos.

Viikkotyöajasta voidaan sen jälkeen sopia, jos työaikalain 34 pykälän 5. momenttiin tehdään tarvittava muutos.

Tulipalojen määrä laskee. Pelastusopiston TKI-palveluissa koottujen tietojen mukaan viime vuonna tapahtui 12 000 rakennuspaloa. Tiedot perustuvat pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Prontoon.

Vielä vuonna 2009 tulipaloja oli 15 000.

Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelujen suunnittelija Johannes Ketola arvioi, että tulipalojen määrä on laskenut tasaisesti kaikissa tulipalotyypeissä joka puolella Suomea, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Yhtä yksittäistä syytä määrän laskuun ei ole. Ketola uskoo, että esimerkiksi pelastuslaitosten onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöllä on ollut merkitystä.

”Sen on täytynyt vaikuttaa. Ylipäätään lainsäädäntö on tähdännyt jo pitkään siihen, että tulipaloja olisi vähemmän. Alkaisiko sekin nyt sitten vaikuttaa”, Ketola miettii.

Laskua on ollut niin rakennuspalojen määrässä kuin asuinrakennuspalojen määrässä, joista omakoti- ja rivitalojen palojen määrä on laskenut huomattavasti. Rakennuspalojen määrä on laskenut vuodesta 2009 noin 600 palolla, eli 2700 palosta 2100 paloon. Asuinrakennuspalojen määrä puolestaan on laskenut 400 palosta alle 300 paloon.

Yli 65-vuotiaat piikki tilastossa

Rakennuspalon aiheuttaja on entistä useammin yli 65-vuotias henkilö. Vuonna 2009 yli 65-vuotiaiden aiheuttamaksi arvioitiin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista paloista, vuonna 2017 peräti 25 prosenttia. Ketola arvioi, että todennäköinen syy kasvulle on se, että yli 65-vuotiaiden määrä väestössä on kasvanut.

”Taustalla ei ole sen isompaa syytä. Sen on arveltu johtuvan siitä, että yhtä useampi asuu kotonaan ja harvempi laitoksissa. Yhä vanhemmat ihmiset ovat ylipäätään toimintakykyisiä.”

Ketola uskoo, että pelastuslaitosten turvallisuusviestintätyö on kunnossa.

”En usko, että pelastuslaitokset ovat tehneet mitään väärin tai kohdistaneet turvallisuusviestintää väärin, vaan maailma on yksinkertaisesti muuttunut niin paljon että näitä tapauksia on enemmän.”

Ketolan mukaan tulipaloissa kuolleiden määrässä on ollut vuosittaista vaihtelua 60-80 uhrin välillä. Vuonna 2017 kuolleita oli 62.

”Tämä oli parempi vuosi kuin yleensä.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Ilkka Heinonen

Lue lisää