Paloturvallisuus 17.3.2021

Turvallinen Turun Toriparkki syntyy yhteistyössä – pelastuslaitos vahvasti mukana

Turun Toriparkin noin 620 pysäköintipaikkaa on mitoitettu väljästi. Sähkö- ja hybridiautojen latauspaikkoja on 20. Ajoreitit ovat yksisuuntaisia. Rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto.

Turun Toriparkin noin 620 pysäköintipaikkaa on mitoitettu väljästi. Sähkö- ja hybridiautojen latauspaikkoja on 20. Ajoreitit ovat yksisuuntaisia. Rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto.

Turun Toriparkki avasi porttinsa joulun 2020 alla, mutta muuten torikansi ympäristöineen on vielä rakenteilla. Pelastuslaitos on ollut vahvasti mukana projektin eri vaiheissa.

Turun Toriparkissa on noin 620 parkkipaikkaa kahdessa tasossa. Kauppatorin kokonaisuus, eli kaikki torin rakenteet sekä torialuetta ympäröivät katuosuudet valmistuvat näillä näkymin kesällä 2022. Sähkö- ja hybridiautojen latauspisteitä on tässä vaiheessa 20, myöhemmin lisääkin tarpeen mukaan.

”Latauspisteet on pyritty sijoittamaan lähelle ajoneuvojen sisäänkäyntejä tai niin, että autot ovat hinattavissa ulos mahdollisessa tulipalotilanteessa. Rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto, mikä osaltaan auttaa mahdollisessa hybridi- tai sähköautopalossa. Pysäköintirakennuksen järjestelyt ovat jouhevia eikä pysäköintiruutuja ole mitoitettu liian tiiviisti. Toriparkissa on myös tehokas alkusammutuskalusto, eli kattava pikapalopostiverkosto ja käsisammuttimia”, kertoo johtava palotarkastaja Kalle Rantanen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Rantanen arvioi Toriparkin pahimmiksi turvallisuusriskeiksi paloturvallisuuden osalta paloteknisten laitteiden toimintahäiriöt tai vajaan tehon, sähköautopalon, ilkivallan tai käytönaikaiset muutokset.

Toriparkki-hankkeeseen liittyen maanalaisia tiloja on toteutumassa myös toria ympäröivien katujen alle. 

Pysäköintihallissa ei ole vierailuhetkellä tungosta. Autopesulasta kuuluu painepesurin ääni. Kaksi sähköautoa lataa akkujaan ylätasolla. Rakennusarkkitehti Jari Tschernij Schauman Arkkitehdit Oy:stä esittelee tiloja.

”Kaikki oli jo pitkälle suunniteltu valmiiksi, kun sain Toriparkki-projektin arkkitehti- ja pääsuunnittelun perintönä joulukuussa 2019. Paloturvallisuussuunnitelmassa oli ajateltu neljä isoa savunpoistokanavaa eri puolilla parkkihallia. Kun talotekniikan urakoitsija tuli mukaan, päivitettiin savunpoisto koneelliseksi koko pysäköintihalliin suuntapainepuhaltimineen. Se oli itselleni uusi tapa toteuttaa savunpoistoa”, hän kertoo.

Suunnittelijan vastuuta myös lisätään hänen mukaansa koko ajan. ”Ensisijaisesti pyrimme luottamaan viranomaisten antamaan tietoon. Tietoa tulvii, laitteistostoimittajia on paljon ja lakien sekä asetusten tulkinnat voivat hieman erota viranomaisesta riippuen.”

Hänen mukaansa suunnittelussa henkilöturvallisuus on kaiken A ja O. Poistumisturvallisuuteen on kiinnitetty Toriparkissa paljon huomiota. Hätäpoistumisreitit ja suojatiet on sijoitettu reunoille. Ajoreitit ovat yksisuuntaisia.

Teksti ja kuvat: Kimmo Kaisto

Lue lisää Pelastustiedosta 1/2021

Lue lisää