Paloturvallisuus 4.11.2021

Uusi teknologia parantaa merkittävästi tulityöturvallisuutta Stora Ensolla – autonomiset dronet tarkkailevat

Ennakkosuunnittelu on tulityön turvallisuuden onnistumisen tärkein osuus. Ennakkosuunnittelussa voidaan löytää keinot tulityömenetelmän ja ympäristön aiheuttaman vaaran poistamiseksi tai minimoimiseksi.

Tulityötä suunnitellessa uuden teknologian käyttö on lisääntynyt erityisesti korvaavien menelmien tulona markkinoille, mutta myös tulityön jälkeisessä tarkkailussa. Itse tulityön taukojen ja tulityövartiointi työn jälkeen tulee tehdä aina niin, että ”nenä” on koko määritellyn ajan vartioimassa tulityökohdetta. Apuna tulityövartija voi käyttää esimerkiksi taskukokoisia lämpökameroita. Nämä ovat osoittautuneet pienen koon ja kuvan tarkkuuden ansiosta. Myös työn aikana lämpimien kipinöiden havaitsemisessa lämpökamera on hyvä työkalu.

Stora Enson Imatran tehtailla käytetään lämpökameroita laajasti päivittäin. Käytössä on myös autonomisia ilma-aluksia eli autonomisia droneja palo- ja tehdasturvallisuuden valvonnassa. Valvontakameroiden ja dronejen käyttö tulityön jälkitarkkailussa vartiointiajan päättymisen jälkeen on teknologian myötä tehostunut merkittävästi. Valvontakameroiden äly­ominaisuudet ja lämpökameroiden hälytykset auttavat tarkkailussa.

Autonominen drone voi tehdä esimerkiksi 30 minuutin välein tarkastuskierroksen tulityökohteeseen. Ylilämpöä lämpökameralla havaitessaan drone antaa hälytyksen lennon BVLOS-ohjaajalle (lentäminen näköyhteyden ulkopuolella), jolloin kohdetta voidaan tutkia tarkemmin. Dronella tehtäviä tarkkailukohteita on teollisuusalueilla paljon. Esimerkiksi puun- ja hakkeen käsittelyssä tehtävissä tulitöissä neljän tunnin tulityövartiointiajan jälkeen on vielä syytä tarkkailla tulityökohdetta. Näin toteutetaan tulitöissä tuloksellisia vaiheittaisia turvatoimia. Eikä pääse syntymään tilannetta, jossa tulityövartiointiajan jälkeen mahdollista palon kehittymistä ei havaittaisi.

Teksti: Mikko Parikka
Palo- ja suojelupäällikkö

Lisää tulitöistä Pelastustiedossa 8/2021, joka ilmestyy 10. marraskuuta.

Lue lisää