Pelastuslaitokset 7.7.2023

Raksilan paloasema käyttöön Oulussa – Painekammio sai uuden elämän

Oulun Raksilan paloasema otettiin käyttöön 6.7.2023.

Oulun Raksilan paloasema otettiin käyttöön 6.7.2023.

Raksilan uusi paloasema Oulussa otettiin käyttöön 6. heinäkuuta 2023. Henkilöstö ehti työskennellä väistötiloissa kymmenen vuotta. Uutta asemaa rakennettiin kolmen vuoden ajan samalle tontille, missä aiempi purettu paloasema ja väistötilat olivat. Pitkä rakennusaika johtui siitä, että rakennuttaja Hemsö valmisti yhtaikaa kahta paloasemaa. Uusi pääpaloasema valmistui Oulun Linnanmaalle 2021.

Henkilöstö mukana suunnittelussa

Raksilan paloaseman suunnittelussa huomioitiin Linnanmaan keskuspaloaseman käytössä esiin tulleita kehitysideoita.
”Toteutetut huomiot helpottavat käytännön toimintoja muun muassa kaluston huollossa ja varastoinnissa. Esimerkiksi paineilmalaitehuollon ja pienkaluston huoltotilojen tilajärjestelyt on suunnitellut niitä käyttävä henkilöstö”, apulaispalopäällikkö Petri Tuomi sanoo.

Myös OYS ensihoito oli alusta asti tiiviisti mukana paloaseman suunnittelussa.
”Tilojen lopulliset ratkaisut lyötiin lukkoon jo vuosia sitten, jolloin ne suunniteltiin senhetkisen palveluntuotantotilanteen mukaiseksi. Toki pyrimme huomioimaan tulevaisuuttakin, kuten henkilöstömäärän ja 24/7 valmiudessa olevien yksiköiden lisäämistä. Lopputulos on monen kompromissin summa”, OYS ensihoidon ensihoitopäällikkö Ari Ehrola sanoo.

Raksilan paloaseman oleskelutilat.

Merkittäviä parannuksia

Aseman henkilöstön työolosuhteet paranivat merkittävästi, kun tilat ovat nyt puhtaat ja tarkoituksenmukaiset. Puhdas asema mahdollistaa paremmin henkilöstön sijoittelun eri asemille. Raksilassa pelastus- ja ensihoitohenkilöstöllä on yhteiset sosiaalitilat ja yhden hengen valmiushuoneet.

Ensihoito kiittelee myös reiluja varastotiloja.
”Ne on suunniteltu järkevästi ja käytännöllisesti. Meillä hoitotarvikkeiden tilaus, hyllytys ja pyykkihuolto on ulkoistettu, mikä vähentää ensihoitajien asemapalvelustehtäviä ja työn kuormitusta”, OYS ensihoidon osastonhoitaja Helena Sirola sanoo.

Lisäksi parannusta on tullut pieniin mutta tärkeisiin asioihin.
”Pöytätasot helpottavat hoitovälineiden ergonomista tarkistusta ja huoltoa. Lisäksi ensihoitajat saivat hälytyspukuhuoneen, jossa omasta kaapista löytyvät kengät ja takki löytyy aiempaa helpommin”, Sirola kertoo.

”Tavoitettavuus paranee sujuvempien tila- ja liikennejärjestelyiden takia.”

Paljon yksiköitä

Uusi Raksilan paloasema tarjoaa puitteet Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusyksikölle, nostolava-autolle, vesijetillä tapahtuvaan nopeaan pintapelastustoimintaan sekä OYS Ensihoidon kuudelle ambulanssille, 2 lisäyksikölle sekä ERTI/TEMS-yksikölle.
Pelastustoimen operatiivinen valmius on vähintään 1+4 ja ensihoidossa 12. Lisäksi asemalla työskentelee apulaispalopäällikkö, palomestari ja kaksi ensihoidon osastonhoitajaa.

Tavoitettavuus paranee

Petri Tuomen mukaan uusi asema parantaa Oulun keskusta-alueen tavoitettavuutta huomattavasti.
”Tavoitettavuus paranee, kun sosiaalitilat ja kalusto ovat samassa rakennuksessa sekä sujuvamman liikennejärjestelyn takia. Lisäksi paloaseman tilat on rakennettu niin, että ne nopeuttavat hälytysajoneuvojen liikkeelle lähtöä”, Tuomi sanoo

Operoiminen tontilta, jossa samaan aikaan rakennettiin uutta asemaa, oli haastavaa.
”Aiemmin opittuja toimintamalleja piti muuttaa eri rakennusvaiheiden myötä. Operatiiviset muutostyöt eri rakennusvaiheissa sujuivat kuitenkin hyvin yhteistyössä rakennuttajan kanssa”, Tuomi kertoo.

”Puhdas paloasema mahdollistaa paremmin henkilöstön kierron Oulun vastuualueella.”

Puhdas paloasema

Uudella asemalla on 2700 bruttoneliömetriä. Pelastustoimelle ja ensihoidolle on omat tarkoituksenmukaiset kalusto-, varuste-, huolto- ja pesuhallit. Lisäksi asemalla on pelastuksen ja ensihoidon yhteiset tauko- ja ruokailutilat sekä yhden hengen valmiushuoneet.

”Raksilan paloaseman toiminta on suunniteltu ja toteutettu puhdas paloasema -mallilla. Jatkossa puhdas paloasema mahdollistaa paremmin henkilöstön kierron Oulun vastuualueella”, Tuomi sanoo.

Raksilan paloasemalla on Pohjois-Suomen ainoa painekammio.

Pohjois-Suomen ainoa painekammio

Raksilan paloasemalla on myös painekammio. Se otettiin käyttöön jo 1980-luvun alussa Oulun keskuspaloasemalla.
Nyt painekammio saa uuden elämän Raksilan paloasemalla, kun siihen muuton yhteydessä uusitaan nykyaikaiset käyttöpaneelit ylipainehappihoitoa varten. Aseman painekammio on Pohjois-Suomen ainoa”, Tuomi kertoo.

Painekammiota käyttävät säännöllisesti harjoittelussaan Oulun vastuualueen koulutetut vesisukeltajat sekä vuosittain Lapin ja Kainuun pelastuslaitoksen vesisukeltajat tehdessään koulutussyvyyssukelluksia. Lisäksi painekammiossa voidaan antaa myös lääkärin määräämää ylipainehappihoitoa.

Asemaa saa ympäristöluokituksen

Noin viidennes Raksilan paloaseman vuosittaisesta sähkönkulutuksesta tuotetaan aurinkopaneeleilla. Loppuosa sähköstä sekä kaukolämpö ostetaan hiilineutraalisti. Paloasema sertifioidaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti.
Raksilan ja Linnanmaan paloaseman omistaa yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö. Yritys pitää pelastustoimea yhtenä ydinsektoreistaan ja se omistaa paloasemakiinteistöjä muuallakin Suomessa.

Teksti Marko Partanen
Kuvat Helena Sirola ja Hemsön tiedote

Lue lisää