Tutkimus ja viestintä 10.11.2022

Innovaatioille jaettiin palkintorahaa 50000 euroa – pääpalkinto päätöksenteon tukijärjestelmälle

Iloisia ilmeitä palkintojen jaon jälkeen.

Iloisia ilmeitä palkintojen jaon jälkeen.

Palosuojelurahasto jakoi jälkeen rahapalkintoja pelastustoimen innovaatioille. Jaossa oli kaikkiaan 50000 euroa, josta ensimmäisen palkinnon ja 20000 euroa sai kehitteillä oleva pelastustoimen päätöksenteon tukijärjestelmä DΞSSA. Innovaatio tukee pelastustoimen päätöksentekoa analysoimalla kerättyä tietoa ja mahdollistaa tutkitun tiedon hyödyntämisen osana päätöksentekoa. Järjestelmä myös tukee rajallisten resurssien kohdistamista ja pelastustoimen tehokkuutta.

Palkinnon vastaanottivat pelastustoimen ajankohtaispäivillä Naantalissa järjestelmän kehittäjät teollisuuspalopäällikkö Marko Hottinen, väitöskirjatutkija Joonas Lahelma, dosentti Hilla Nordquist ja erityisasiantuntijat Tommi Luhtaniemi ja Teemu Veneskari.

Toinen sija ja 10000 euron palkintoraha myönnettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksella palomiehenä työskentelevälle Jukka Pölläselle innovaatiostaan paukkuliivi, joka mahdollistaa radioyhteyden pintapelastajaan. Jaetun kolmannen sijan ja 7000 euron arvoisen rahapalkinnon saivat Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kehittämällään paloriski-ilmoituskanavalla sekä Marko Hassinen ja Jari Mikkonen innovaatiollaan rajoituspeite pienille ja keskisuurille litiumioniakuille.  Lisäksi rahasto myönsi kaksi 3000 euron kunniamainintaa.

DΞSSA tukee ja vahvistaa pelastustoimen tiedolla johtamista

Pelastustoimen päätöksenteon tukijärjestelmä DΞSSA (Decision Support System for Authorities) vastaa pelastustoimen tarpeeseen saada päätöksenteon tueksi tutkittua ja analysoitua tietoa. DΞSSA:n avulla pelastustoiminnan johtaja kykenee mitoittamaan tehtävän resurssit tietoon perustuen ja huolehtimaan alueen toimintavalmiudesta etupainotteisesti. 

Järjestelmä hyödyntää pelastustilanteista kerättyä ja tilastotieteellisesti analysoitua tietoa pelastustoiminnassa vaadittavasta suorituskyvystä sekä tarjoaa tiedon nopeasti ja selkeässä muodossa. Innovaatio sisältää ajatuksen kehittyvästä tietopohjasta, jolla tuetaan myös tulevaisuuden tehtävissä tarvittavaa päätöksentekoa.

Kehitteillä olevalla järjestelmällä voidaan yhdistää ja analysoida pelastustoimen tehtäviltä muodostuneita historiatietoja sekä olemassa olevia teoriatietoja. Kyseessä on uudenlainen teknologinen ratkaisu, joka parantaa paloturvallisuutta ja pelastustoiminnan vaikuttavuutta tukemalla pelastustoimen suorituskyvyn optimaalista käyttöä ja palvelujen tuottamista tehokkaasti.  
”Maastopalot ovat esimerkki moniulotteisesta onnettomuustilanteesta, jossa DΞSSAa voidaan hyödyntää. Järjestelmä auttaa pelastustoiminnan johtajaa päätöksenteossa ja sammutustaktiikan valinnassa sekä helpottaa tätä kautta myös käytännön sammutustyötä”, kertovat järjestelmän kehittäjät.

DΞSSA tulee olemaan valmiina tuotteena mobiililaitteeseen ladattava applikaatio ja tietokoneella käytettävä selainsovellus.

Paukkuliivi parantaa turvallisuutta ja tukee pintapelastajan vaativaa työtä

Toinen sija myönnettiin palomies Jukka Pölläsen innovaatiolle pintapelastajan paukkuliivi. Liivi toimii kantolaitteena pintapelastustyössä tarvittaville varusteille, säilyttäen silti pelastusliivin ominaisuudet. Paukkuliivi mahdollistaa radioyhteyden pintapelastajaan sekä tarvittavien varusteiden helpon ja nopean käyttöönoton.

Liivin oikeaan olkaimeen on kiinnitetty jäänaskalit omaan taskuunsa. Naskalitaskuun on ommeltu heijastinpinta ja taskun läppään tehosteväri, jolloin liivin näkee helpommin myös pimeässä ja huonossa kelissä. Liivi on myös muokattavissa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Radio kestää uimista, joten mahdollisuus radioyhteyteen säilyy pelastajan siirtyessä veteen. Radiota on testattu sekä kesällä että talviolosuhteissa. Radio on käytettävissä myös silloin, kun liivi joudutaan pelastustilanteessa laukaisemaan.

”Haastavinta innovaation kehittämisessä oli saada aikaan tuote, joka soveltuu hälytystyöhön. Hälytystyössä käytettävien varusteiden suunnittelussa ei ole sijaa kompromisseille. Taskujen suunnittelutyöhön käytin paljon aikaa, sillä hyvät taskut ratkaisevat sen, miten koko tuote toimii”, Pöllänen kertoo. 

Innovaatiota on tehty yhteistyössä Ursuit Oy:n kanssa, mikä mahdollistaa liivin kehittämisen ja tuotteistamisen myös yli viranomaisrajojen.

Paloriski-ilmoituskanava helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön mahdollisuuksia ilmoittaa palonvaarasta

Innovaatiopalkinnon jaettu kolmas sija myönnettiin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhdessä kehittämälle paloriski-ilmoituskanavalle. Viranomaisyhteistyöllä toteutettu innovaatio vastaa asumisen ja paloturvallisuuden kasvaviin haasteisiin. Innovaatio mahdollistaa sote-ammattilaisille oman automatisoidun, tietoturvallisen väylän ilmoittaa onnettomuusriskeistä. Ratkaisu integroitiin osaksi organisaatioiden toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa tietoturvallisesti sisäverkossa. 

Etelä-Karjalan alueella on todettu, että sote-toimijat ovat merkittävin paloriski-ilmoitusten ilmoittajataho. Helppokäyttöisellä, digitaalisella pohjalla ilmoituskynnys madaltuu, ja uusi ilmoitusmenettely parantaa ikääntyvien ihmisten sekä muiden riskiryhmien turvallisuutta. Innovaatio on hyvä esimerkki eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ongelmanratkaisussa ja nykyisissä tietoturvahaasteissa. 

”Uuden ilmoitusväylän avulla asiakkaan yhteystiedot voidaan välittää suoraan pelastuslaitokselle.  Sovelluksessa voi valita, kirjataanko asiakkaan tietoihin ennakoivia kodin turvallisuushavaintoja vai paloriski-ilmoitus. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sote-ammattilainen pääsee myös näkemään, missä vaiheessa ilmoituksen käsittely on pelastuslaitoksella”, kertovat innovaation kehittäjät.

Ilmoituskanava on koekäytössä osoittautunut toimivaksi ja myös ammattilaisilta kerätty palaute on ollut myönteistä. Paloriski-ilmoituskanavan lomake on helppo ja nopea täyttää ja se vastaa kansallisessa käytössä olevaa ilmoituslomaketta. Ratkaisu on todettu teknisesti toimivaksi ja sen käyttöä on tarkoitus laajentaa eri ammattiryhmien käyttöön.

Akkujen rajoituspeite lisää kotien paloturvallisuutta

Innovaatiopalkinnon jaettu kolmas sija myönnettiin Marko Hassisen ja Jari Mikkosen kehittämälle akkujen tulipalojen rajoituspeitteelle, joka on tarkoitettu pienille ja keskisuurille litiumioniakuille. Nykyään monet koneet, laitteet ja työkalut toimivat ladattavilla akuilla. Ongelmaksi laitteiden akuissa on todettu termiseksi karkaamiseksi nimetty reaktio, joka voi johtaa voimakkaaseen liekkipaloon sekä erittäin herkästi syttyvien ja myrkyllisten kaasujen vapautumiseen. 

Koska akkupalon turvallinen sammuttaminen on mahdotonta, palon tehokas rajoittaminen peitteen alle tuo huomattavaa etua siihen, että palo ei leviä muualle ympäristöön. Samalla peite suojaa lähistöllä olevia henkilöitä palovammoilta. Lisäksi peite hidastaa palossa syntyvien myrkyllisten kaasujen leviämistä ja edesauttaa turvallista poistumista tilasta. Innovaatio myös lisää toimintamahdollisuuksia ja reagointiaikaa akkupalon sattuessa. Tavallinen sammutuspeite palaa puhki sekunneissa.

Rajoituspeite on tehty kolmesta kerroksesta, joista uloin on kaasutiivis ja keskimmäinen kestää kuuman liekin. Rajoituspeite asetetaan akun päälle. Peitteen liepeessä oleva raskas ja notkea tiivistyselementti tiivistää peitteen alustaansa. 

”Mikään testattu menetelmä ei ole pystynyt sammuttamaan itse akkupaloa, joten sen sijasta halusimme löytää ratkaisun, joka rajoittaisi tehokkaasti syntyviä vahinkoja. Peite hidastaa huomattavasti myrkyllisten kaasujen ja hiukkasmaisten aineiden leviämistä huonetilaan, mikä helpottaa ihmisten turvallista poistumista sekä vähentää vahinkosaneerauksen tarvetta”, kertovat Hassinen ja Mikkonen.

Kunniamaininnat

Palosuojelurahasto myönsi lisäksi kaksi 3 000 euron kunniamainintaa tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistäviin innovaatioihin. 

•Palomies Ari-Jukka Kalliomäki sammutussauvalla, joka helpottaa ja tehostaa tulipalon sammutusta verrattuna perinteisiin suihkuputkiin.  Sammutussauvan avulla sammuttajien altistuminen savukaasuille ja saastuneille sammutusvesille vähenee.

Aki Kultala VPK Apuri -sovelluksella, jonka avulla vapaaehtoisten palokuntien jäsenet saavat hälytysviesteistä selville hälytyksen tehtäväluokan ja kiireellisyyden sekä voivat ilmoittautua tehtävälle nopeammin.

Katso video Innovaatiopalkinnosta.

Uusi haku on käynnistynyt. Lue lisää täältä.

Lähde: Palosuojelurahasto Kuva: Esa Aalto

Lue lisää