Tutkimus ja viestintä 14.10.2016

Innovaatiopalkinto läpivientisuojalle ja turvallisuuspelille

"Innovaatiossa parasta on tärkeän aiheen opettaminen nykyaikaisin keinoin", sanoo Jussi Rautio.

Läpivientisuoja ja turvallisuuskasvatuspeli toivat tänä vuonna keksijöilleen innovaatiopalkinnon.

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon saivat palomestarina työskentelevä Harri Huumo Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja palomies-sairaankuljettaja Jussi-Henrikki Rautio Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Harri Huumon innovaatio on patentoitu läpivientisuoja, jonka tarkoituksena on ehkäistä kevytsavuhormien aiheuttamia rakennuspaloja estämällä lämmön liiallinen nousu rakenteissa.

Jussi-Henrikki Rautio palkittiin kehityskelpoisen ja innovatiivisen Rescuebuesters-turvallisuuskasvatuspelin kehittämisestä. Pelin aihe on paloturvallisuus.

Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin 14. lokakuuta Pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa, joka jaettiin tasan voittajien kesken.

Läpivientisuoja on kehitetty korvaamaan nykyiset villaeristeiset läpiviennit metallisille kevytsavuhormeille. Pitkän lämmitysjakson aikana villaeristeellä toteutetut läpiviennit voivat varata lämpöä itseensä yli kriittisen rajan. Pahimmillaan eristeen lämpötila voi nousta rakenteita sytyttävälle tasolle. Nyt palkitulla läpivientisuojalla saadaan lisäturvaa hormeille.

innovaatio3
Harri Huumo ja läpivientisuoja.

Tuotteen innovaatio liittyy läpiviennin toteutukseen, jossa lämmöneristys ja haihdutus tapahtuvat kevytsorasta muotoon tehdyistä kappaleista. Kappaleiden sisäpinnan urat tehostavat lämmön poistumista.

 

 

Tuotteessa käytetään vanhaa tuttua materiaalia uudella, helpolla tavalla. Eristeenä kevytsora ei painu kasaan, toisin kuin villa. Kevytsora kestää yli 1000 asteen lämpötilan.

Läpivientisuoja asennetaan metallisen kevytsavuhormin ympärille. Asennustapa mahdollistaa tuotteen asentamisen niin uudisrakennuksiin kuin jälkiasennuksena vanhoihin kohteisiin.

”Lähtökohtana oli kehittää ratkaisu, jolla saataisiin poistettua metallisavuhormien läpivientiä vaivaavat ongelmat. Kehitettävän ratkaisun tuli estää läpiviennin lämpötilan nousu vaarallisen korkealle tasolle, minimoida asennusvirheet sekä olla helposti asennettavissa”, Harri Huumo kertoo

”Innovaatiota on testattu aidoissa olosuhteissa oikeassa saunarakennuksessa. Testeissä on käytetty haastavinta yhdistelmää, puulämmitteistä kiuasta sekä teräshormia. Testien perusteella läpivientisuojan ulkopinnan lämpötila jäi 78,5 asteen. Kriittisenä rajana pidetään 85 astetta”, Huumo sanoo.

Muistijäljet oikeista toimintamalleista

Rescuebusters-pelin lähtökohtana on Jussi Raution mukaan ollut lapsia ja nuoria kiinnostavan turvallisuuskasvatusmateriaalin luominen ja sen avulla paloturvallisuuden ja yleisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Pelin ensimmäisen version on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2017.

”Peli parantaa mielestäni paloturvallisuutta, sillä 3D-animaatiot ja tilanteiden toistot luovat pelaajalle muistijälkiä oikeista ja turvallisista toimintamalleista, jotka voivat pelastaa kriisitilanteessa. Pelissä on vahva ennaltaehkäisyn näkökulma. Innovaatiossa parasta on mielestäni kaikille tärkeän aiheen opettaminen nykyaikaisin keinoin”, Rautio sanoo.

Peliä voidaan käyttää kouluissa turvallisuuskasvatuksen tukena tai kotona opettavana viihdepelinä. Se toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmillä, joten se on helposti jokaisen saatavilla. Peli tulee sovelluskauppoihin kuluttajien ladattavaksi.

Pelissä paloturvallisuus on jaettu ennaltaehkäisyyn, alkusammutukseen ja toimintaan tulipaloissa. Peli lisää tietoa oikeanlaisista toimintatavoista tulipaloissa ja parantaa siten paloturvallisuutta. Paloturvallisuuden jälkeen peliin on tarkoitus lisätä ensiapuosio sekä myöhemmin myös muita turvallisuusaiheita.

 

Katso innovaatioiden esittely tästä.

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Innovaatioiden esittelyvideo

Lue lisää