Tutkimus ja viestintä 17.10.2017

Innovaatiopalkinto ympäristöystävälliselle palonestoaineelle

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2017 Innovaatiopalkinnon sai Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksen tutkimusryhmä, johon kuuluvat professori Carl-Eric Wilén, tohtorikoulutettava Teija Tirri ja projektitutkija Melanie Aubert. Innovaatiopalkinto myönnettiin työryhmälle uuden ympäristöystävällisen palonestoaineen ansiokkaasta kehittämisestä.

 Innovaatiopalkinnon toinen sija myönnettiin ylipalomies Matti Salmelle paineilmalaitteeseen integroidun kokosuojavaljaan kehittämisestä. Rahasto myönsi lisäksi kaksi kunniamainintaa pelastuskelkkojen kehittäjille Veli-Matti Karjalaiselle ja Aki Rautavalle.

 Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin torstaina 12. lokakuuta pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä. Palkinnon suuruus on yhteensä 20 000 euroa, josta pääpalkinnolle myönnettiin 15 000 euroa ja toisen sijan saaneelle 5 000 euroa.

Uusi palonestoaine on halogeeniton

Pääpalkinnon saanut työryhmä kehitti ympäristöystävällisen palonestoaineen, jolla muoveja ja muita materiaaleja voidaan suojata tuleen leimahtamiselta. Työryhmän kehittämä palonestoaine perustuu niin sanottuihin sulfeeniamideihin, jotka estävät palamista ylläpitävien kemiallisten prosessien syntymistä.

Tuotteen innovaatio on siinä, että se on halogeeniton ja siten ympäristöystävällinen. Palonsuoja-ainetta voidaan lisätä muoviin tai pinnoitteeseen valmistusprosessin aikana. Lisäksi sitä voidaan imeyttää suojattavaan kohteeseen, kuten kankaaseen tai puupohjaiseen materiaaliin. Tuotteella voidaan myös lisätä kodinkoneiden paloturvallisuutta, mikäli palonestoainetta sisällytetään esimerkiksi kylmälaitteiden eristeisiin jo tuotteiden valmistusvaiheessa.

Tutkimusryhmään kuuluvat projektitutkija Melanie Aubert, professori Carl-Eric Wilén ja tohtorikoulutettava Teija Tirri.

”Lähtökohtana oli tarve kehittää uudentyyppinen, ympäristöystävällinen, halogeeniton palonestoaine, joka toimisi monessa eri käyttötarkoituksessa. Innovaatiossa parasta on se, että palonestoainettamme tarvitaan vain pieni määrä eikä se heikennä suojattavan materiaalin muita ominaisuuksia”, kertovat palkitun työryhmän edustajat.

”Tuote parantaa paloturvallisuutta, sillä se tekee materiaalin itsestään sammuvaksi. Innovaatiomme onkin läpäissyt useat paloturvallisuusstandardit, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää monessa eri lopputuotteessa. Innovaatiota on testattu laajasti sekä Suomessa että ulkomailla”, professori Wilén toteaa.

Valjasreppu savusukeltajille

Matti Salmen kehittämä valjasreppu auttaa savusukeltajia poistumaan työturvallisuutta vaarantavista yllättävistä tilanteista, kuten palavasta rakennuksesta, yhdessä laskeutumisköyden ja putoamissuojaimen kanssa.

Innovaatiopalkinnon toinen sija myönnettiin ylipalomies Matti Salmelle.

Hätäpoistumismahdollisuus kerroksista voidaan toteuttaa turvallisesti vain, jos pelastajalla on joko puolivaljas tai kokovaljas paineilmalaitteen alla. Kehitetyssä valjasrepussa kokovaljas osana putoamissuojausta kulkee pelastajan mukana aina automaattisesti, kun hän pukee paineilmalaitteen.

Kokovaljas on integroitu paineilmalaitteen selkäosaan omaan palosuojatusta kankaasta valmistettuun valjasreppuun. Tuotteen innovaatio on siinä, että valjaat ovat irrallisia paineilmalaitteesta eivätkä siten ole riippuvaisia paineilmalaitteen kantotelineen kunnosta ja lujuudesta. Myöskään paineilmalaite ei ole riippuvainen valjaista. Kokosuojavaljas on kustannustehokas ratkaisu silloin, kun kaikille palomiehille ei voida hankkia henkilökohtaista sammutusasua kokovaljailla.

”Lähtökohtana oli tehdä väline, jolla hätäpoistumiseen tarvittavat valjaat kulkevat pelastajan matkassa savusukellustilanteessa silloinkin, kun sammutusasussa ei ole valjaita. Innovaatiossa parasta on mielestäni se, että valjasreppu on pelastajan turvana ja suojaa myös laitteen hihnastoa. Valjasreppu voidaan helposti irrottaa muuhun työhön tai poistaa savusukellusharjoituksen ajaksi”, Salmi kertoo.

Kunniamaininta pelastuskelkoille

Palosuojelurahaston kunniamaininnat myönnettiin tuotekehittelytyöstä haastavissa jääolosuhteissa pelastamiseen.

Pelastuspotkukelkka Pepo on tehty pelastusvälineeksi pintapelastajien käyttöön. Se on suunniteltu tuomaan tehokkuutta erityisesti vaikeissa jääolosuhteissa toimimiseen. Tuotteen kehittäjä on palomies Veli-Matti Karjalainen.

PIKE-pelastusmenetelmässä käytetään apuna PIKE-pintapelastuskelkkaa. Pintapelastuskelkka nopeuttaa, helpottaa ja antaa lisäturvaa pelastajille talvella erityisen vaikeissa jääolosuhteissa kaukana rannasta. PIKE-pintapelastuskelkan tuotekehittelystä on vastannut palomies Aki Rautava.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö.

Lähde: Palosuojelurahasto

Kuvat: Perttu Vepsäläinen, sisäministeriö

Lue lisää