Tutkimus ja viestintä 1.2.2024

Pelastusalan viestintätekopalkinnon saajaa etsitään – tee oma ehdotuksesi

Valmiusasiantuntija Minna Kettunen sai viime vuonna pelastusalan viestintätekopalkinnon.

Valmiusasiantuntija Minna Kettunen sai viime vuonna pelastusalan viestintätekopalkinnon.

Ketä tai keitä sinun mielestäsi tulisi nostaa esille pelastusalan viestijänä? Nyt siihen on mahdollisuus, kun jälleen jaetaan pelastusalan viestintätekopalkinto.

Palkinto jaetaan taholle, jonka katsotaan edistäneen toiminnallaan alan yhteistä viestintää. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi yksittäisestä teosta, kampanjasta tai ylipäätään määrätietoisesta työstä viestinnän kehittämiseksi. Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, projektille, työryhmälle tai organisaatiolle. Pääasia on, että palkitun nähdään esimerkiksi osoittaneen viestinnässään esimerkkiä toisille, nostaneen viestinnän ja/tai pelastusalan merkitystä esiin niin alan sisällä kuin ulkopuolella, tuottaneen ja/tai jakaneen tietoa ja vuorovaikuttaneen eri tahoilla aktiivisesti tai ylipäätään edistäneen omalla viestinnällään toimialan vaikuttavuutta (vahvistamalla esimerkiksi toimialan mainetta, yhteistä tekemistä, yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta tai kansalaisten luottamusta pelastusalaa kohtaan).

Viestintätekopalkinnon valitsee raati, jossa ovat edustettuina sisäministeriö, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Pelastusopisto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto. Raadin puheenjohtajana on Palo- ja pelastustieto ry:n hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Ehdotuksia voi tehdä 10. maaliskuuta saakka. Tunnustus jaetaan huhtikuussa Palopäällystöpäivillä Jyväskylässä.

Oman ehdotuksen voit tehdä täällä.

Lue lisää