Tutkimus ja viestintä 1.3.2018

Suomalaiset luottavat edelleen pelastustoimeen

Pelastustoimeen luotetaan edelleen, ja sen toimintaa pidetään tehokkaana ja ammattitaitoisena.

Pelastustoimeen luotetaan edelleen, ja sen toimintaa pidetään tehokkaana ja ammattitaitoisena.

Suomalaiset eivät pidä onnettomuuteen joutumista yhtä todennäköisenä kuin aiempina vuosina. Todennäköisimpänä suomalaiset pitävät liikenneonnettomuuden ja kotitapaturman kohtaamista.

Pelastusopisto selvitti kansalaisten tietoja ja mielipiteitä pelastustoimesta. Joulukuussa 2017 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan pelastustoimeen luotetaan edelleen, ja sen toimintaa pidetään tehokkaana ja ammattitaitoisena. Toimintaa pidetään tehokkaana erityisesti niissä onnettomuuksissa, joita pelastustoimi hoitaa eniten, eli liikenneonnettomuuksissa ja tulipaloissa.

Suomalaiset pitävät palovaroitinta erittäin tarpeellisena turvallisuuden kannalta. Kyselytutkimuksen mukaan palovaroitin on nykyisin jokaisessa kodissa. Vapaa-ajan asunnoissa palovaroitin löytyy useammasta kuin kahdeksasta kymmenestä. Myös muu kansalaisten omatoiminen varautuminen on lisääntynyt, ja alkusammutusvälineiden määrä kodeissa, erityisesti pientaloissa, on lisääntynyt.

Vaaramerkin tunnistamisessa ja toimintamalleissa hätätilanteissa olisi vielä parantamisen varaa. Työpaikan ja asunnon pelastussuunnitelmat ovat vain harvojen tiedossa.

Kukaan ei karsisi palveluja

Tiedontarpeet ja tiedonlähteet pelastustoimeen liittyvissä asioissa ovat moninaiset. Tietoa halutaan niin onnettomuuksien ehkäisystä kuin niiden aikaisesta toiminnasta. Tietoa haetaan niin perinteisistä kuin uusistakin medioista sekä työpaikoilta ja pelastusviranomaisilta.

Suomalaisten mielestä vastuu lapsille annettavista kotitapaturmien ehkäisemiseen liittyvistä ohjeista on edelleen lasten vanhemmilla.

Käytännössä kukaan ei karsisi pelastustoimen palveluja ja ensihoitopalveluja. Valtaosa suomalaisista ei karsisi mitään julkisia palveluja, julkisista palveluista säästämistä ei nähdä enää yhtä tarpeellisena kuin kolme vuotta sitten.

Selvityksessä tuhannelta 18-79-vuotiaalta suomalaiselta kysyttiin mielipiteitä pelastustoimesta. Sisäministeriö on toteuttanut selvityksen kolmen vuoden välein vuodesta 1992 lähtien. Jatkossa selvityksen toteutuksesta vastaa Pelastusopisto.

Katso selvityksen raportti täältä. 

Lähde: Pelastusopisto

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää