Tutkimus ja viestintä 29.8.2015

Turvallisuustutkimus rahoituskurimuksen kourissa

Professori Simo Hostikka (oik.) veti paneelia, jossa paloturvallisuuden strategisen tutkimuksen tarpeesta keskustelivat Palotutkimuksen päivillä kehittämisneuvos Harri Martikainen, EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta, toiminnanjohtaja Ari Keijonen sekä yli-insinööri Juha-Pekka Maijala.

Professori Simo Hostikka (oik.) veti paneelia, jossa paloturvallisuuden strategisen tutkimuksen tarpeesta keskustelivat Palotutkimuksen päivillä kehittämisneuvos Harri Martikainen, EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta, toiminnanjohtaja Ari Keijonen sekä yli-insinööri Juha-Pekka Maijala.

Palotutkimuksen päivillä keskusteltiin strategisen tutkimuksen tarpeellisuudesta paloturvallisuudessa. Paneelikeskustelun puheenjohtajana toiminut professori Simo Hostikka kysyi, miten esimerkiksi ministeriöt ohjaavat tutkimusta ja sen tarvetta.

Sisäministeriön kehittämisneuvos Harri Martikainen totesi, että tutkimus on hyvä tapa tuottaa ja saada uutta tietoa päätöksenteon tueksi, mutta myös selvitysten avulla saadaan käyttökelpoista tietoa.

Ympäristöministeriön yli-insinööri Juha-Pekka Maijala sanoi, että erilaisiin tutkimus- tai selvityshankkeisiin on mahdollista saada rahoitusta, jos ne saadaan osaksi TEAS- eli tutkimus ja selvitystoiminnan hankkeita.

EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta kantoi huolta Suomen asemasta EU-rahoituksessa.

”EU-tuen ehtona on kansallinen vastinrahoitus ja valitettavasti tässä taloudellisessa tilanteessa Suomi on karsimassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta.”

”Jotta pärjäämme tässä kilpailussa, ministeriöillä on tässä keskeinen rooli ja vastuu”, Sarvaranta huomautti.

Harri Martikainen korosti tehokkaan ennakkovaikuttamisen merkitystä.

”Komission työohjelmiin pitää paremmin pystyä vaikuttamaan”, hän totesi.

Yleisön joukosta Juha-Pekka Laaksonen huomautti, että insinööritieteiden lisäksi tarvitaan ihmisen käyttäytymisen tutkimista.

Esko Mikkola puolestaan muistutti, että tutkimustoiminnassa pitää muistaa teollisuuden tarpeet, jolloin saavutetaan parhaimmillaan myös käytännön hyöty tutkimuksessa.

Palosuojelun edistämissäätiön rahoitustoimintaa esitellyt hallituksen jäsen ja Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen painotti, että turvallisuuden tutkimusaiheet ja tulokset pitäisi saada koottua keskitetysti.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää