Tutkimus ja viestintä 23.11.2018

Työryhmä: viestinnän ammattilaiset jokaiselle pelastuslaitokselle

Aktiivinen, avoin ja rohkea viestintä lisää pelastustoimen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Aktiivinen, avoin ja rohkea viestintä lisää pelastustoimen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Jokaisella pelastuslaitoksella on oltava oma viestintä ja riittävä määrä päätoimisia viestinnän ammattilaisia, jotka suunnittelevat, toteuttavat, koordinoivat, kehittävät ja arvioivat pelastuslaitoksen viestintää. Pelkästään pelastuslaissa mainittujen viestintätehtävien hoitaminen ei riitä.

Näin toteaa pelastustoimen uudistushankkeen viestintätyöryhmä, joka laati 12 suositusta pelastuslaitosten ja pelastustoimen viestinnän kehittämiseksi.

Suositusten mukaan viestinnän ammattilaiset tukevat laitoksen muuta henkilöstöä viestinnässä. Hyvin hoidettu viestintä ja sen jatkuva kehittäminen edellyttävät riittävää resursointia. Tällä hetkellä päätoiminen viestintäammattilainen on vain seitsemällä pelastuslaitoksella 22:sta.

Työryhmä katsoo, että aktiivinen, avoin ja rohkea viestintä lisää pelastustoimen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Osaavalla viestinnällä voidaan vahvistaa pelastustoimen roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa turvallisuuden ja varautumisen asiantuntijana.

”Kansalaisilla pitää olla mahdollisuus saada tietoa ja se korostuu esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa. Laadukas viestintä lisää sidosryhmien tietämystä ja kansalaisten luottamusta viranomaisiin kaikissa olosuhteissa”, työryhmää vetänyt pelastusjohtaja Jarmo Haapanen sanoo.

Lue työryhmän viestintäsuositukset täältä. 

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Teemu Heikkilä