Tutkimus ja viestintä 10.4.2024

Viestinnäntekopalkinnon saaja Antti Määttänen: ”Meillä pitää rakentaa turvallisempia rakennuksia”

Antti Määttänen sai pelastusalan viesintätekopalkinnon.

Antti Määttänen sai pelastusalan viesintätekopalkinnon.

Pelastusalan viestintäteko – Palokärki -palkinnon saa tänä vuonna johtaja Antti Määttänen, joka on nostanut aktiivisesti viestinnässä esiin paloturvallisuusasioita, kuten rivitalojen yläpohjien osastointipuutteet. Palkintoraati piti keskustelussaan siitä, että Määttänen oli ollut esillä myös muun muassa akkupalojen ja muiden paloturvallisuusasioiden vuoksi, vaikka eniten juuri näiden rivitaloasioiden vuoksi.

Perustuksiin asti tuhoutuneen rivitalopalon jälkeen Määttänen on nostanut jo pitkään tiedossa olleen ongelman esille koulutuksissa, uutismediassa ja sosiaalisessa mediassa. Tämän aktiivisen viestinnän ansiosta julkisuudessa on laajasti noussut esille puutteet rakenteellisessa paloturvallisuudessa.

Myös Suomen Palopäällystöliitto on Palosuojelurahaston tuella käynnistänyt rivitalojen yläpohjien palo-osastoinnin toimivuudesta selvityshankkeen. Antti Määttänen on mukana hankkeen ohjausryhmässä ja pitää hyvänä, että pelastusalan toimija toteuttaa tällaisen hankkeen. Myös hänen työnantajansa, LähiTapiola on tehnyt vastaavanlaista selvitystä.

Antti Määttänen tuntee esille nostamansa ongelman. Nykyinen tehtävä vakuutusalalla ja aikaisempi pelastusalan tausta mahdollistavat hänelle ammatillisesti näkemyksellisen viestinnän tärkeästä asiasta, ongelman laajuudesta ja keinoista saada vaikutettua siihen niin, että jotakin oikeasti tapahtuu.

”Arvostan saamaani tunnusta todella paljon ja olen otettu, että tällainen palkinto tulee nimenomaan pelastusalalta”, Antti Määttänen sanoo.

Hän sanoo haluavansa nostaa ongelman esille, koska häntä surettaa asuntojen omistajien kohtalo.

”Tavalliset kansalaiset kärsivät sellaisesta, mistä ei pitäisi kärsiä.”

Säädöksiä syytä uudistaa

Määttänen on ennen vakuutusalaa työskennellyt palotarkastajana Länsi-Uudellamaalla. Hän toimii myös Leppävaaran VPK:ssa.

Antti Määttänen haluaa, että meillä rakennettaisiin turvallisempia rakennuksia.

”Ellei se onnistu nykyisillä säädöksillä, niitä pitää muuttaa. Kun lopputulos on ollut surkea jo vuosikausia, niin näyttää vahvasti sille, että säädöksiä olisi tarve uudistaa. Se on ainut keino ohjata rakennusteollisuutta rakentamaan suomalaisille turvallisempia koteja.”

Hän nostaa esimerkiksi sen, pitäisikö alkaa vaatia asuinrakennuksiin palomuurin kaltaisia, vesikatteen ylittäviä rakenteita.

Määttänen huomauttaa, että puutteet rakenteellisessa paloturvallisuudessa eivät ole uutta. Jo parikymmentä vuotta sitten VTT nosti tutkimuksissaan ongelman esille, mutta ne eivät ole parantaneet rakennusten turvallisuutta.

Hyviä ehdotuksia

Viestintätekopalkinnon saajaksi tuli useita hyviä ehdotuksia, joista monessa esitettiin sosiaalisen median alustoilla alan erilaista viestintää tekeviä henkilöitä. Myös muutamat hankkeet saivat ehdotuksia viestinnällisestä näkökulmasta. Raati kiittää saaduista hyvistä ehdotuksista ja katsoo tämän kertovan myös siitä, että viestintää arvostetaan. Tällä palkinnolla raati haluaa nostaa esille rakenteellisessa paloturvallisuudessa piilevän ongelman, josta palkinnon saaja on asiantuntevasti ja kriittisesti viestinyt. Ongelma ei ole uusi, mutta Antti Määttäsen tehokkaan viestinnän ansiosta siihen on tartuttu nyt aikaisempaa enemmän.

Viestintätekopalkinnosta päättää raati, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliiton edustajana viestinnän asiantuntija Terhi Kallio, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön edustajana viestinnän erityisasiantuntija Rauna Nerelli, pelastuslaitosten viestintäverkoston edustajana viestintäpäällikkö Terhi Karhuniemi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, sisäministeriön viestinnän edustajana erityisasiantuntija Enni Saikkonen, Pelastusopiston edustajana markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Santtu Tuomisto ja toimittaja Asta Tenhunen Savon Sanomista. Raadin puheenjohtajana toimii Palo- ja pelastustieto ry:n hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan pelastusjohtaja Markus Viitaniemi ja sihteerinä toimii päätoimittaja Esa Aalto.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää