Tutkimus ja viestintä 22.3.2023

Viestintätekopalkinto työhyvinvoinnin edistämiselle – Palokärki-palkinnon saa yhdenvertaisuutta tutkinut Minna Kettunen

Valmiusasiantuntija Minna Kettunen sai viime vuonna pelastusalan viestintätekopalkinnon.

Valmiusasiantuntija Minna Kettunen sai viime vuonna pelastusalan viestintätekopalkinnon.

Palokärki on päälaeltaan punainen lintu, joka keväisin rummuttaa kauas kuuluvia sarjoja ja huutelee kiihkeästi. Pelastusalan viestintätekopalkinto on nimetty tämän linnun mukaan. Palokärki -palkinnon saa tänä vuonna valmiusasiantuntija Minna Kettunen.

Syrjinnän ja häirinnän tapaukset pelastustoimessa nousivat otsikoihin vuonna 2021. Pelastusala ei suinkaan ole yksin kohdannut tätä asiaa, vaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sekä häirintään liittyvät asiat ovat viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana nousseet muutoinkin vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun, mikä on hyvä asia. Kohu sai aikaan myös ryhtiliikkeen pelastusalalla, sillä useissa laitoksissa ja myös sopimuspalokunnissa ryhdyttiin toimenpiteisiin ilmiön ennalta estämiseksi ja toimintamallien luomiseksi mahdollisissa häirintätapauksissa. Erityisesti nuoremmalle sukupolvelle on tärkeää, että työyhteisön arvot toteutuvat myös käytännössä. Häirintää ja epäasiallista käytöstä voi ilmetä myös huumoriin kätkettynä. Hyvä huumori ei työyhteisöissä ole koskaan kiellettyä, mutta hyvä on aina muistaa, milloin se voi olla tahditonta.

Tunnustus työhyvinvoinnille

Yhdenvertaisuutta pelastusalalla aiheena ei ole juurikaan tutkittu. Minna Kettunen teki ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tutkimuksen pelastusalan yhdenvertaisuudesta. Tutkimustulosten perusteella opinnäytetyössä tehtiin yhdenvertaisuussuunnitelma hänen kotilaitokseensa Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle. Kettunen on opinnäytetyönsä kautta antanut kasvonsa asialle niin mediassa, tutkimuksessa, kuin yhdenvertaisuuden edistämisessä. Yhdenvertaisuuden tila pelastusalalla ei kuitenkaan korjaannu nopeilla mediaulostuloilla, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä. Työlle tarvitaan keulakuva ja opinnäytetyön ansiosta hänestä on tullut aiheen asiantuntija. Media ja viestintä ovat keskeisiä välineitä yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Yhdenvertaisuus on tärkeä asia, kun puhutaan pelastusalan uudistumisesta. Uudet työntekijäsukupolvet arvostavat yhdenvertaisuutta ja näin tämä työ vaikuttaa myös alan kiinnostavuuteen.

”Yhdenvertaisuuden edistäminen työyhteisöissä on meidän kaikkien yhteinen asiamme, mutta erityisesti johdon ja esihenkilöiden työllä ja esimerkillä on merkitystä”, palkinnon saaja Minna Kettunen sanoo.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen käytännössä on yksinkertaista. Se on toinen toistemme kunnioittamista. Pelastusalalla käyttäytymismallia on myös helppoa toteuttaa. Alalle on yhteisesti hyväksytty hienot arvot: inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo osuvat erinomaisesti juuri näihin arvoihin.

Raati päättää

Viestintätekopalkinnon saajaksi tuli useita hyviä ehdotuksia, joista monessa esitettiin sosiaalisen median alustoilla alan erilaista viestintää tekeviä henkilöitä. Myös muutamat hankkeet saivat ehdotuksia viestinnällisestä näkökulmasta. Raati keskusteli perusteellisesti ehdotuksista. Tällä palkinnolla raati haluaa kannustaa alaa keskustelemaan ja kohtaamaan avoimesti yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon sekä asialliseen työkäyttäytymiseen liittyviä asioita. Ne ovat erottamaton osa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Viestintätekopalkinnosta päättää raati, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliiton edustajana toiminnanjohtaja Ari Keijonen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön edustajana kampanjakoordinaattori Marjo Rinne, pelastuslaitosten viestintäverkoston edustajana viestintäpäällikkö Terhi Karhuniemi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, sisäministeriön viestinnän edustajana viestinnän erityisasiantuntija Oliver Kiviharju ja Pelastusopiston edustajana markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Santtu Tuomisto. Raadin puheenjohtajana toimii Palo- ja pelastustieto ry:n hallituksen puheenjohtaja Markus Viitaniemi, joka ei osallistunut päätöksentekoon tunnustuksen saajasta. Raadin sihteerinä toimii päätoimittaja Esa Aalto.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää