Työhyvinvointi 9.8.2019

Irti kuormittavista työkokemuksista – post-traumatyöpajaan on vielä paikkoja

Post-traumatyöpajassa pelastusalan työntekijät voivat käsitellä ahdistavia työkokemuksiaan ja päästä niistä irti.

Post-traumatyöpajassa pelastusalan työntekijät voivat käsitellä ahdistavia työkokemuksiaan ja päästä niistä irti.

Pelastusalan työntekijöillä on mahdollisuus käsitellä omaan työhönsä liittyviä kuormittavia, kriittisiä tai traumaattisia kokemuksia post-traumatyöpajassa lokakuussa. Pelastusalalle tarkoitettu post-traumatyöpaja järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa.

Poliisilla vastaavia työpajoja on ollut vuodesta 2010, ja sieltä mallia onkin sovellettu pelastusalalle.

”Poliisit Juha Järvelin ja Pasi Härkönen ovat miettineet näitä asioita ja käyneet hakemassa oppia USA:sta”, kertoo projektipäällikkö Saku Sutelainen Suomen Palopäällystöliitosta, jonka Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hankkeeseen työpaja liittyy.

Nykyisin poliisi järjestää post-traumatyöpajoja kaksi kertaa vuodessa, ja osanottajia on jokaisella kerralla 20-24. Poliisissa työpajan on käynyt kaikkiaan hieman alle 300 henkilöä.

Pelastusalan pilottitapahtumaan otetaan 12 osallistujaa, ja sinne voivat hakea kaikki pelastusalan työntekijät. Sutelaisen mukaan työpajasta on ajan mittaan tarkoitus tehdä yhtä suosittu ja vakiintunut käytäntö kuin poliisilla.

Mitä hyötyä post-traumatyöpajasta on pelastusalan työntekijälle?

”Siellä oppii tuntemaan itseään paremmin ja voi päästä ahdistavista kokemuksista. Voi oppia ymmärtämään paremmin itseään ja kokemustensa taustalla olevia asioita. Se taas vaikuttaa koko siviilielämään.”

Viestiä miehistölle saakka

Porin Yyterissä järjestettävä työpaja kestää kolme päivää. Kaikki asiat käsitellään luottamuksellisesti, ja jokainen läsnäolija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen. Ensimmäinen päivä etenee psykoterapeutin johdolla, toisena ja kolmantena päivänä vaikeita asioita käsitellään sekä yksityisesti psykoterapeutin kanssa että vertaistukiryhmässä. Vertaistukiohjaajia työpajassa on neljä, joista kaksi kokenutta post-traumatyöpajaohjaajaa poliisiorganisaatiosta, kaksi pelastusalalta.

”Tarkoitus on käsitellä sellaisia asioita, jotka kokee itselleen tärkeäksi tai vaikeaksi käsitellä, ja jotka vaikuttavat omaan työuraan. Sen ei tarvitse olla yksi merkittävä juttu, vaan keskustella voi myös useammasta tapahtumasta”, Sutelainen kertoo.

”Se on traumanpurkua ja vaikeista asioista keskustelua, ihan samalla tavalla defusing-istunnot sekä poliisilla että pelastuksessa.”

Päivien kulusta vastaa Sutelaisen ohella post-traumatyöpajamallin Suomeen tuonut poliisi Juha Järvelin, joka myös luennoi tapahtumassa. Ohjelmaan kuuluu myös hierontaa, yhteisöllistä tekemistä ja omaa aikaa. Ohjaajat, vertaistukihenkilöt ja yksi pappi ovat koko ajan paikalla ja tavattavissa.

Sutelainen toivoisi, että tieto post-traumatyöpajasta leviäisi laajemmin pelastusalalla.

”Viesti ei vielä ole mennyt miehistölle saakka. Tämä hanke on Palopäällystöliiton alaisuudessa, ja ongelma on nyt juuri miehistön tavoittaminen. Varsinais-Suomen pelastuslaitos lähetti tiedon työpajasta kaikille sähköpostijakelussa, mutten tiedä muita pelastuslaitoksia, jotka olisivat varmasti tehneet niin.”

Vau-elämys

Työpajassa on vielä muutama paikka vapaana, ja ilmoittautumisia otetaan vastaan. Sutelaisen mukaan monet ovat luulleet, että kysymyksessä on koulutus, toiset taas vetävät hakemuksensa pois kun uskovat, että on heitä, jotka tarvitsevat traumanpurkua vielä enemmän.

”Rivien välistä voi silloinkin lukea, että asioita olisi hyvä käsitellä. Meillä on ehkä sellainen auttajan ominaisuus, että ajatellaan jollakin toisella olevan vielä vaikeampaa.”

Sutelainen oli itse mukana saamassa oppia poliisin post-traumatyöpajassa viime marraskuussa. Siellä käytettiin EMDR-silmänliiketerapiaa, joka on melko yleinen terapiamuoto traumaattisten tapahtumien prosessoinnissa. Samaa terapiaa on tarkoitus hyödyntää myös pelastusalan työpajassa.

”EMDR oli itsellenikin vau-elämys, vaikka olen omat traumaattiset kokemukseni läpikäynyt. Voin vain kuvitella, miten se vaikuttaa, jos pääsee purkamaan traumaattista tilannetta. Poliisien työpajassa sain huomata, kuinka vavisuttava kokemus se joillekin oli.”

Pelastusalan post-traumatyöpajaa rahoittaa Palosuojelun edistämissäätiö. Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen post-traumatyöpajaan täällä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää