Työhyvinvointi 2.2.2017

Palomiesliitto vastustaa työaikatutkimusta

Etelä-Savon palomiehiä vuoronvaihdossa Mikkelin paloasemalla.

Etelä-Savon palomiehiä vuoronvaihdossa Mikkelin paloasemalla.

Palomiesliitto vastustaa Työterveyslaitoksen hanketta, jossa aiotaan tutkia, millainen työvuorojärjestelmä sopisi parhaiten pelastushenkilöstölle.

Liitto julkaisi torstaina tiedotteen, jossa kritisoi hanketta. Liitto kehottaa jäseniään olemaan osallistumatta hankkeeseen.

Palomiesliitto väittää tiedotteessaan, että Työsuojelurahasto ei osallistunut hankkeen rahoittamiseen, koska hanke ei täyttänyt kriteerejä kehittämishankkeeksi. Palomiesliitto antaa ymmärtää, että hankkeelle olisi haettu rahoitusta Työsuojelurahastosta, mutta näin ei ole.

”Työterveyslaitos ei ole hakenut, eikä voikaan hakea kehittämisavustusta, sillä sitä hakee yritys tai organisaatio”, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen.

Hanketta rahoittavat Työterveyslaitos ja Palosuojelurahasto.

Hankkeessa tietyn palomiesryhmän on tarkoitus siirtyä työaikamallista toiseen, ja heidän vointiaan kartoitetaan kyselyin sekä biologisin ja fysiologisin testein.

Palomiesliiton mukaan hankkeessa on tarkoitus pilotoida uusia työaikamalleja. Sampsa Puttosen mukaan näin on, mutta vielä ei ole päätetty, mitä mallit ovat. Hän korostaa, että hankkeen tutkimusosaa ei ole vielä käynnistetty, eikä tutkittavia työaikamalleja valittu.

Hankkeen tutkimusosuus alkaa seminaarilla, joka pidetään maanantaina 6. helmikuuta.

”Seminaarin jälkeen keskustelemme työnantajien ja -tekijöiden kanssa, millainen kuormitustilanne on missäkin, ja koetamme löytää työpaikat, joissa tämä hanke pystytään toteuttamaan. ”

Työterveyslaitos ei päätä siitä, millaisia pilotoitavat työaikamallit ovat, vaan se päätetään yhdessä työnantajien ja -tekijöiden kanssa. Palomiesliitto sanoo tiedotteessaan, että vuorokautinen työaika on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, mutta Puttosen mukaan on vielä auki, mitä malleja mukaan otetaan.

”Siitäkään ei ole tutkimustietoa. On toki mahdollista sisällyttää se vertailuryhmään, mutta kovin montaa mallia meillä ei ole mahdollista testata.”

Tutkimukselle on tarvetta

Liitto niin ikään kritisoi hanketta siitä, ettei työntekijäjärjestöjä ole kutsuttu mukaan hankkeeseen. Työntekijäjärjestöt on kuitenkin kutsuttu maanantaiseen käynnistysseminaariin.

”Tämä on tyypillinen tutkimushanke meidän näkökulmastamme, eikä tässä olla tekemässä valtakunnallista mallia. Olen ollut mukana kymmenissä hankkeissa, ja työntekijäjärjestöt ovat aika harvoin mukana”, Puttonen huomauttaa.

Palomiesliiton mukaan hankkeen päämäärä on kehittää työaikamalli, joka mahdollistaa henkilöstöresurssien vähentämisen.

Puttonen korostaa, että tutkimuksessa testataan objektiivisesti eri työaikoja.

”Me yritämme tunnistaa sellaisia työaikamalleja, jotka ovat hyviä työterveyden ja -turvallisuuden kannalta. Sitä me tutkimme. Emme työn tehokkuutta tai kustannussäästöjä. Meillä tutkijoilla ei ole mitään preferenssejä minkään tietyn järjestelmän suhteen.”

Puttonen muistuttaa, että pelastusalan työaikoja ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa, ja tutkimuksen tarve on ilmeinen.

”Emme tiedä, mitä roolia työaika näyttelee nykyisin erityisesti, kun työtehtävät ja työmäärät ovat muuttuneet. Ei ole tietoa, onko meillä edes olemassa yhtä mallia, joka toimisi kaikkialla.”

Puttosen mukaan on ennenaikaista arvioida, ajautuuko tutkimus ongelmiin, koska ammattiliiton jäseniä on kielletty osallistumasta siihen.

”Sitä on ennenaikaista lähteä sanomaan. Se on huolestuttavaa tutkimushankkeen kannalta.”

Hän muistuttaa, että mikä tahansa työaikajärjestelmä on parempi tutkia kuin jättää tutkimatta.

”Toivon siksi, että Palomiesliiton jäsenet kuitenkin lähtisivät tähän mukaan. Toinen vaihtoehto on, että meillä on järjestelmä, jota ei ole edes tutkittu, eikä tiedetä, kuinka hyvä tai huono se on.”

”Se on kaikkein huonoin vaihtoehto.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää