Työturvallisuus 12.9.2023

Tavoitteena parempi työturvallisuus – uusi sukellus- ja pintapelastusohje julkistettiin

Sukellus- ja pintapelastustoiminnan ohje on uudistettu.

Sukellus- ja pintapelastustoiminnan ohje on uudistettu.

Pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoiminnan uudistetun ohjeen tavoitteena on taata mahdollisimman turvalliset työolosuhteet pelastustoimen sukellustehtävissä. Kun pelastustoimen tehtävä alkaa, tulee aina arvioida, minkälaisilla työskentelytavoilla tehtävä voidaan hoitaa mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Uusi ohje edistää pelastustoiminnan turvallisuutta sekä yhdenmukaistaa ohjeessa käsiteltävää pelastustoimintaa, sen harjoittelua ja tehtävien edellyttämää riittävää osaamista.

Sisäministeriön uudistama ja julkaisema valtakunnallinen ohje antaa puitteet pelastuslaitosten tuottamaan sukellus- ja pintapelastustoimintaan tukitoimintoineen. Mikäli alueella olevat uhat edellyttävät uutta ohjetta yksityiskohtaisempia järjestelyjä, tulee pelastuslaitoksen laatia täydentävät ohjeet.

”Pelastustoimen savusukellus, kemikaalisukellus, vesisukellus ja pintapelastus ovat usein vaativia tehtäviä, sisäministeriön erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi sanoo.

”Jo pelkästään määritelmiä on päivitetty ohjeeseen, kuten esimerkiksi savusukellus ja pintapelastaminen, tai tilalle on tullut kokonaan uusia määritelmiä, kuten sortumavaarallinen alue. Näiden lisäksi muun muassa vaara-aluemäärittely yhdenmukaistuu, Luhtaniemi listaa.

Turvallisen ja tehokkaan työskentelyn edellytyksiä ovat tehtävän mukainen koulutus, osaaminen, toimintakyky ja terveydentila. Myös pelastustehtävien tukitehtävissä työskentelevillä tulee olla riittävä osaaminen ja toimintakyky tehtävänsä hoitamiseen.

Osaamisen osoittaminen harjoitusmäärien sijaan

”Olemme määritelleet pelastushenkilöstön työskentelyn edellytykset ohjeen mukaisissa pelastustehtävissä ja korostaneet muun muassa riskien arviointia ja oikean pelastusmenetelmän valintaa. Osaaminen ja sen osoittaminen on tullut harjoitusmäärien tilalle. Osaamisvaatimukset ja osaamisen varmistaminen on erityisen tärkeää kaikille pelastustehtäviin osallistuville, painottaa hätäkeskusylitarkastaja Rami Ruuska sisäministeriöstä.

Osaamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu muun muassa tiedoista, taidoista ja asenteista. Ohjeen liitteessä on kuvattu tarkemmin, minkälaista osaamista pelastustehtävillä työskenteleminen edellyttää.

Lisää aiheesta seuraavassa Pelastustiedossa, joka ilmestyy 4. lokakuuta.

Ohjeeseen pääset tutustumaan täältä.

Lähde: Sisäministeriö Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää