Työturvallisuus 28.3.2017

Työturvallisuuden edistämisestä tunnustus Juha Laitiselle

Turvallinen Suomi -tunnustuksen Juha Laitiselle jakoivat SPAL:n johtaja Kim Nikula, puheenjohtaja Ilkka Mustakangas ja järjestösihteeri Liisa Haimi.

Turvallinen Suomi -tunnustuksen Juha Laitiselle jakoivat SPAL:n johtaja Kim Nikula, puheenjohtaja Ilkka Mustakangas ja järjestösihteeri Liisa Haimi.

Vuoden 2017 Turvallinen Suomi – Pro Securitate -palkittu on tutkija Juha Laitinen. Tunnustus myönnettiin Laitiselle hänen ansioistaan pelastusalan ammattilaisten työturvallisuuden edistämisessä.

Laitinen on tutkinut laajalti jo vuosien ajan pelastusalalla toimivien altistumista syöpävaarallisille aineille ja puhunut altistuvien ASA-rekisteröinnin puolesta. ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri.

Tutkittu tieto niin pelastustoimen kenttätyössä kuin kaluston huollossa työskentelevien altistumisesta on lisääntynyt huomattavasti Laitisen ansiosta. Hän on ollut luomassa tutkimustensa pohjalta suosituksia pelastusalan ammattilaisille, pelastuslaitoksille ja työterveyshuollolle, kuinka altistumista voidaan vähentää ja Puhdas paloasema -mallia parantaa. Hän on myös kouluttanut pelastusalan ja työterveyshuollon työntekijöitä aiheeseen liittyen.

”On tärkeää, että palomiehet eivät altistuisi haitallisille ja syöpävaarallisille aineille ja heillä olisi edessään terveistä eläkevuosia työuran jälkeen.”

Laitinen veti viime keväänä päättyneen Työterveyslaitoksen ”Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa” -hankkeen tutkimuksia. Altistumista selvittänyt tutkimus käynnistettiin tunnustuksen jakaneen Palomiesliiton aloitteesta.

Erilaisten keinosavujen ja oikean savun vaikutusta ihmiseen Laitinen tutki 2012. Vuonna 2010 valmistuneessa tutkimuksessa hän teki selvityksen Finavialle palomiesten altistumisesta sammutusvaahdoille nestepalojen sammutuksessa. Hän toimi tutkijana myös 2004 alkaneissa laaja-alaisissa tutkimuksissa, joissa tutkittiin Pelastusopiston savusukellusopettajien altistumista terveydelle vaarallisille aineille kuumasavusukellusten aikana.

Lisäksi Laitinen on ollut yksi keskeisistä kouluttajista ”Palomiesten altistuminen ja sen vähentäminen” -koulutuskiertueella, jonka järjesti Suomen Palopäällystöliitto Palosuojelun edistämissäätiön tuella yhteistyössä Palomiesliiton kanssa. Koulutuskierros järjestettiin viime syksynä ja alku talvesta.

”Jotta tutkittavat asiat saadaan jalkautettua ja aikaiseksi muutoksia, tarvitaan välittäjäorganisaatioita. Siksi alan järjestöt ja rahoittajat ovat tehneet tässä arvokasta työtä”, hän totesi.

Laitinen kehui myös pelastuslaitosten myönteistä suhtautumista. Hyväksi esimerkiksi hän nosti Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja siellä erityisesti paloesimies Jarkke Lahden, joka palkittiin vuoden palomiehenä 2014 ansioistaan Puhdas paloasema-hankkeessa.

Filosofian tohtori, Itä-Suomen yliopiston farmakologian ja toksikologian laitoksen dosentti Juha Laitinen on Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija ja hän työskentelee Kuopion aluetoimipisteessä.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää