Työturvallisuus 21.2.2019

Uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä kasvussa, pelastuslaitokset vetoavat: ”Anna auttajan auttaa”

Uhka- ja väkivaltatilanteita kirjattiin useammin suuriin kasvukeskuksiin kuin harvaan asutulle maaseudulle. Kuvassa ambulanssi Meilahden sairaala-alueella.

Uhka- ja väkivaltatilanteita kirjattiin useammin suuriin kasvukeskuksiin kuin harvaan asutulle maaseudulle. Kuvassa ambulanssi Meilahden sairaala-alueella.

Pelastuslaitosten henkilöstön kokemien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on noussut vuosittain useilla kymmenillä.  

Pelastuslaitokset ovat seuranneet vuodesta 2014 henkilöstönsä raportoimia uhka- ja väkivaltatilanteita. Kun yhteinen raportointi käynnistettiin vuonna 2014, ilmoituksia tehtiin 154 kappaletta. Vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin jo 257 kappaletta ja viime vuonna 324 kappaletta. Tapahtumien lukumäärissä on kahden viime vuoden aikana ollut 26 prosentin vuosittaista kasvua. Tapahtumia kirjattiin useammin suuriin kasvukeskuksiin kuin harvaan asutulle maaseudulle.

Pelastuslaitoksissa on tiedostettu, että ilmoitusten lukumäärä on vain jäävuorenhuippu. Tapahtumien määrä on todellisuudessa monikertainen. Liian moni työntekijä hyväksyy väkivallan ja sen uhkan osaksi työtään jättäen ilmoitukset tekemättä.

Lyömistä, potkimista, aseella uhkaamista

Vaikka pelastushenkilöstön kokema väkivallan uhka on maakunnissa vähäisempää kasvukeskuksiin verrattuna, ilmiönä se on huolestuttava myös Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoidon työntekijöistä lähes kolme neljäsosaa on kokenut väkivallan uhkaa viime vuoden aikana. Auttajiin käsiksi käymisen taustalla ovat usein päihteet ja elämänhallinnalliset haasteet.

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyn tuoreimpien tulosten mukaan 70 prosenttia kyselyyn vastanneesta Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstöstä on kokenut väkivalta- tai uhkatilanteita asiakkaan taholta.

Väkivalta ja sillä uhkailu on rikos

Päätoimisesti ensihoitotyötä tekevien ensihoitajien osalta luku on vielä synkempi, koska 85 prosenttia heistä on kokenut väkivalta- tai uhkatilanteita työssään. Henkilöstö on joutunut kokemaan myös vakavaa väkivallan uhkaa, kuten lyömistä, potkimista ja jopa aseella uhkaamista.

Pelastuslaitokset vetoavat asiakkaisiinsa, jotta he muistaisivat kohdella auttajiaan asiallisesti. Kenenkään ei pidä hyväksyä väkivaltaa tai sen uhkaa omassa työssään missään muodossa. Väkivalta ja sillä uhkailu on rikos. Pelastuslaitokset kannustavat työntekijöitään tekemään rikosilmoituksia kokemastaan uhasta ja varsinkin fyysisestä väkivallasta.

”Kannan pelastusjohtajana suurta huolta henkilöstömme työturvallisuudesta. Yhdenkään auttajan ei pitäisi joutua kohtaamaan väkivaltaa tai sen uhkaa omassa työssään missään muodossa. Pelastuslaitoksen henkilöstön tehtävänä on vain ja ainoastaan auttaa kaikkia asiakkaitaan. Antakaa auttajien tehdä työnsä turvallisesti, älkääkä satuttako auttajianne”, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi vetoaa.

Lähde: Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää