Ulkomailta 11.11.2023

Aurinkopaneelien ympäristövaikutukset – kirjallisuustutkimus Hollannista

-> Tuulen suunta. 1. Tulipalo, 2. Kaasuista ja hiukkasista koostuva savupatsas, 3. Kaasujen ja hiukkasten leviäminen, 4. Hiukkasten depositio. Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 10/2021.

-> Tuulen suunta. 1. Tulipalo, 2. Kaasuista ja hiukkasista koostuva savupatsas, 3. Kaasujen ja hiukkasten leviäminen, 4. Hiukkasten depositio. Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 10/2021.

Katolla olevat aurinkopaneelit eivät juuri vaikuta rakennuspalon kulkuun eivätkä sammutukseen. Sammuttajat ja pelastajat voivat toimia yleisten ohjeidensa mukaan. Vaarallisten aineiden vuodoille ja paloille on omat ohjeensa. Asbestia lukuun ottamatta niissä ei mainita hiukkaslaskeuman alueen puhdistusta.

Hollannin pelastusopisto IFV teki kirjallisuustutkimuksen aurinkopaneelipalojen laskeumasta. ”Aurinkopaneeleissa on samoja metalleja kuin rakennusten muissakin osissa. Niistä vapautuvien hiukkasten leviäminen savun mukana ei aiheuta vaaraa terveydelle eikä ympäristölle. Savukaasut ovat samoja kuin muovipaloissa.

Sen sijaan lasihiukkasten terävät reunat ovat vaarallisia leikkiville lapsille ja laiduntavalle karjalle. Niitä ei saa joutua ravintokasveihin eikä juomaveteen. Laskeuman alue on siksi mahdollisimman pian puhdistettava”, projektipäällikkö Martina Duyvis sanoo.

Kolme suositusta:

  1. Nopea puhdistus. Rakennuspaloissa aurinkopaneeleista muodostuvat teräväreunaiset hiukkaset ovat vaarallisia leikkiville lapsille ja karjalle. Laskeuman alue on siksi mahdollisimman pian puhdistettava.
  2. Toimintaohjeet. Tällaisten palojen jälkitoimista ei ole ohjeita. Toiminnasta vastuullisia tahoja ei ole määritelty, mikä aiheuttaa huolta vahingon kärsineille. Tätä varten tarvitaan kansalliset toimintaohjeet.
  3. Jälkiseuranta. Sattuneissa rakennuspaloissa aurinkopaneelien hiukkasista muodostuneen laskeuman ominaisuudet ja laajuus tulisi selvittää, jotta ilmiöt ymmärrettäisiin paremmin.

Teksti: Jos van Duinen
Brand en Brandweer 10/2021

Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää