Ulkomailta 10.2.2020

Liian kuumaa öljyä

Kuvakaappaus: Sapeurs-Pompiers de France 8/2018.

Kuvakaappaus: Sapeurs-Pompiers de France 8/2018.

Fontainebleau (Ranska). Puoliperävaunullisen säiliöauton kuudessa säiliöosastossa oli yhteensä 34 m3 dieselöljyä. Auto kaatui kello 8.28 liikenneympyrässä, joka sijaitsi keskellä Fontainebleaun historiallista ja suojeltua metsää.

Palokunnan saapuessa kaikki kuusi täyttöluukkua olivat raollaan ja palava öljylammikko laajeni valumalla metsään päin. Palokunnan tilannearvion mukaan säiliöosastoissa oli vielä 10–15 m3.

Lammikkopalo sammutettiin vaahtoputkella ja vesitykillä. Vahvistukset sammuttivat täyttöluukkujen liekit. Palokunnan säiliöautojen saavuttua kello 8.42 palo saatiin sammumaan kello 9.30. Tämän jälkeen siirryttiin jälkivartiointiin.

Kaksi sammutusparia ylläpiti vaahtopatjaa ja oli valmiina sammuttamaan mahdolliset syttymät. Sammutuksen kuluessa varottiin suihkuttamasta vaahtoa raollaan olevien täyttöluukkujen kautta säiliöosastoihin. Tavoitteena oli estää dieselöljyn valumat siihen asti, kunnes väliaikainen pato oli saatu valmiiksi.

Kello 12 säiliöauton ympärille valmistui 0,5 m:n korkuinen pato, joka sisään jäi 400 m2:n allas. Allas vaahdotettiin ja sammutusvalmiutta pidettiin yllä. Sammutusvedet oli kerätty patoaltaaseen tai liikenneympyrän huleveden keräilyaltaaseen. Viimeksi mainitussa oli 3–4 m3 dieselöljyn ja sammutusveden seosta.

Palokunnan RPAS-laitteen lämpökamera mittasi säiliön yläosan lämpötilaksi noin 50 °C ja alaosan noin 100 °C. Säiliöosastoihin jääneen dieselöljyn lämpötila oli siis huomattavasti leimahduspistettä (58 °C) korkeampi. Ilman lämpötila oli 23 °C.

Paikalle tilatun pumppaus- ja kuljetuskaluston arvioitiin saapuvan kello 15. Kuljetusyrittäjä ilmoitti, että öljyn lämpötilan tulee olla alle 50 °C, jotta sitä voidaan siirtää yrityksen 30 m3:n säiliöön. Yrityksen teknikot kertoivat, että siirtopumppauksen aikana nesteen lämpötila yleensä laskee 10 °C.

Palokunta mittasi puolen tunnin välein säiliön pintalämpötiloja eri mittalaitteilla. Ensimmäisten kahden tunnin aikana lämpötilat eivät juuri laskeneet. Sitten palokunta alkoi jäähdyttää säiliötä kahdella vaahtoputkella. Ensin säiliötä valeltiin 10 minuutin ajan. Sitten vaahtoa valutettiin täyttöaukoista säiliöosastoihin. Ylivuotanut dieselöljyn ja vaahdon seos kerättiin tilapäisaltaaseen, jonka reunoilla oli imeytysainetta.

Kello 16.10 kahden suurimman säiliöosaston lämpötila oli 75 °C, seuraavaksi suurimman 65 °C ja kolmen pienimmän alle 60 °C. Urakoitsijan teknikot tyhjensivät kolme pienintä säiliöosastoa, joissa oli yhteensä noin 5 m3. Siirtopumppaus ei kuitenkaan laskenut öljyn lämpötilaa.

Öljyn jäähdytystä varten päätettiin pumpata huleveden keräilyaltaaseen kertynyt dieselöljyn ja sammutusveden seos urakoitsijan säiliöön. Tällä tavalla säiliössä olevan seoksen lämpötila saatiin laskemaan alle 50 °C:een.

Sitten onnettomuusauton säiliöosastoja jäähdytettiin toisen kerran: ensin vaahdolla valelemalla ja sitten valuttamalla vaahtoa täyttöluukuista. Kello 17.30 myös kolmen suurimman säiliöosaston lämpötila oli alle 50 °C. Niiden sisältö, noin 11 m2 öljyn ja vaahdon seosta, siirrettiin urakoitsijan säiliöön. Lopuksi altaaseen kerätyt sammutusvedet, joihin oli sekoittunut dieselöljyä, vietiin imusäiliöautolla käsiteltäviksi.

Teksti: Nicolas Gallot ja Manuele Sadaune
Sapeurs-Pompiers de France 8/2018
Käännös: Risto Lautkaski

Kirjallisuutta: dieselöljyn OVA-ohje.

Lue lisää