Ulkomailta 26.12.2023

Ulkomailta: Pelosta rohkeuteen

Kuvakaappaus: Noi vigili del fuoco 23/2021.

Kuvakaappaus: Noi vigili del fuoco 23/2021.

Italia. Palomiehet joutuvat järkyttäviin tilanteisiin. Niissäkin heidän on suoriuduttava tehtävistään.

Mutta, mitkä tekijät auttavat heitä hillitsemään tunteensa ja keskittymään tehtäviinsä? Haastatteluissa kerrotut tunteet olivat: pelko, epäuskoisuus sekä joissain tapauksissa säikähdys ja hämmennys.

Koulutuksensa ansiosta palomiehet pystyvät siirtymään pelosta toimintaan, keskittymään työhönsä ja noudattamaan ohjeita. Mutta miten pelko muuttuu rohkeudeksi, huolestuneisuus tarmoksi ja hämmennys päätöksiksi?

Tähän vaikuttaa useita tekijöitä. Amerikkalainen psykiatri ja psykoterapeutti Aaron Beck muotoilee asian seuraavasti: ”Henkilön tuntemukset eivät johdu itse tilanteesta, vaan tilanteen tulkinnasta.”

Yleisimmät ajatukset pelastustoiminnan aikana koskevat yhteisiä tavoitteita ja paikalla olijoiden tarpeita. Useimmin mainitaan yhteistyö, ryhmätyö ja työtoverien läheisyys ennen muuta ongelmissa, joihin ei ole ilmeistä ratkaisua.

Kysymme: ”Pystymmekö tekemään sen? Uskommeko onnistuvamme siinä?” Vastaamme: ”Kyllä!”

Englanninkielisissä maissa palokuntien toimintaohjeet ovat yksityiskohtaisia. Mutta jokainen tehtävä on erilainen, toimintaympäristöt ovat erilaisia ja yllättävät seikat estävät noudattamasta ohjeita kirjaimellisesti.

Kuitenkin ohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta toimintaa voi ohjata monimutkaisissakin tilanteissa. Kun ne tuntee perin pohjin, voi kiinnittää huomionsa kaikkeen muuhun. Vuoroin noudatetaan ohjeita ja vuoroin tehdään nopeita ja täsmällisiä ratkaisuja.

Palomiehen kyky hallita tunteensa ja keskittyä tehtäviinsä voidaan tiivistää organisatorisiin ja yksilöllisiin tekijöihin. Nämä tekijät kohtaavat toisensa jälkipuinnin aikana, jolloin voidaan analysoida toimenpiteitä, virheitä, vaikeuksia ja strategiaa, mutta myös tunteita, kumppanuutta ja huolenaiheita.

Organisatoriset tekijät

  1. Vakiotoimintaohjeet takaavat turvallisuuden, auttavat voittamaan hämmennyksen vähentämällä omien ratkaisujen tarvetta ja tunteiden valtaan joutumista.
  2. Koulutus ja harjoittelu kehittävät itseluottamusta.
  3. Luottamus ryhmän jäseniin. Keskinäinen tuki, yhteistyökyky, tehtävien jako, tilanteen aikana ilmenevien rajojen tiedostaminen ja aukkojen täyttö ovat merkittäviä tekijöitä.

Yksilölliset tekijät

  1. Perityt ja hankitut luonteenpiirteet auttavat selviytymään eri tilanteista.
  2. Erilaisista tilanteista kertynyt kokemus. Tunteiden hallinta. Sellaisten tunteiden torjuminen, jotka aiheuttavat epäröintiä ja haittaavat toimintaa. Keskitytään toimintaohjeisiin ja tavoitellaan parasta suoritusta.
  3. Valmius ja suuntautuminen tehtäviin.

Teksti: Roberto Gulli ja Nadia Osti
Noi vigili del fuoco 23/2021
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää