Varautuminen 23.4.2024

CBRN-osaamiselle nyt tarvetta – uutta oppia ja mielekästä vaihtelua arkityöhön

Ensihoitaja Nina Ruuhivirta odottaa innolla CBRN-koulutuksen jatkoa.

Ensihoitaja Nina Ruuhivirta odottaa innolla CBRN-koulutuksen jatkoa.

Tusina pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista oli juuri saanut ensimmäisen kaksipäiväisen perehdytyksen Säteilyturvakeskuksen tiloissa Vantaalla. He muodostavat Suomen rescEU-varastointihankkeen CBRN-ensiryhmän, jonka jäsenet voivat tarvittaessa lähteä avustustehtäviin jo tänä keväänä.

Yksi innokkaista koulutettavista on Nina Ruuhivirta, ensihoitaja YAMK. Monipuolinen työkokemus on antanut hyvän pohjan myös kansainvälisiin tehtäviin.

”Olen työskennellyt yli 15 vuotta ensihoitajana ambulanssissa. Urani alussa olin pari vuotta opiskeluiden ohessa sairaanhoitajana Töölön sairaalassa. Ennen hoitoalaa olen työskennellyt puolustusvoimilla sopimussotilaana Porin Prikaatissa sekä erilaisissa ulkomaan operaatioissa viisi kertaa.”

CBRN-asioista Ruuhivirralla ei ollut aiempaa osaamista, mutta se on aiheena kuitenkin jo pidempään kiinnostanut.

”Hain ryhmään heti, kun rescEU CBRN -hankkeen kautta tarjoutui tilaisuus. Mielestäni CBRN-osaamisen ja -valmiuden kehittäminen on tällä hetkellä erityisen tärkeää, koska Euroopan uhkaympäristö on viime vuosien aikana muuttunut merkittävästi – ja sen myötä myös erilaisten kemiallisten, biologisten, säteily- tai ydinonnettomuuksien riski on kasvanut. Koen, että CBRN-riskeihin varautuminen on ajankohtainen asia tällä hetkellä monen viranomaistahon kohdalla puolustusvoimista pelastukseen ja poliisista ensihoitoon.”

Maaliskuussa järjestettiin myös ajankohtaisseminaari CBRN-hankinnoista.

”Olemme aikeissa kouluttaa 60 asiantuntijaa varastotuotteiden käyttöön ja niiden käytön opastamiseen. Tammikuussa oli ensiryhmän perehdytyskoulutus, jossa muun muassa suojapukuja opeteltiin pukemaan ja käyttämään oikein. Huhtikuussa on kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi ja kesäkuussa CBRN-asiantuntijakurssi, joka perehdyttää meidät varastojemme käyttöön. Pelastusopisto toteuttaa kurssit. Tänä vuonna koulutetaan 30 ja ensi vuonna toiset 30. EU:n Hätäavun koordinaatiokeskuksella Brysselissä on tieto Suomessa olevista materiaaleista. Meillä on oltava valmius koota tavarat lähtövalmiiksi 12 tunnissa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tarja Rantala sisäministeriöstä.

”Koko asiantuntijakoulutuksen tarkoitus on, että tarvittaessa voimme nyt lähettää näiden tarvikkeiden mukana asiantuntijoita perehdyttämään vastaanottajia niiden käyttöön.”

Teksti: Kimmo Kaisto
Kuva: Nina Ruuhivirran albumi

Lue koko juttu Pelastustiedosta 2/2024

Suomeen lisää EU:n yhteisiä valmiusvarastoja

Suomi sai Euroopan komissiolta vuoden 2023 alussa 242 miljoonan rahoituksen, jolla Suomeen perustetaan valmiusvarastoja kemial­listen, biologisten, radiologisten ja ydinuhkien (CBRN) varalta. Viime vuonna on hankittu ja varastoitu muun muassa henkilösuojaimia, mittauslaitteita ja lääkinnällisiä materiaaleja.

Loppuvuodesta Suomi sai itselleen uuden, 63 miljoonaa euron arvoisen hankkeen, jossa perustetaan uusi varastointikokonaisuus. Hankkeessa varastoidaan lääkinnällisiä materiaaleja, kuten pienlaitteita, kirurgisia instrumentteja ja hoitotarvikkeita. Lisäksi varastoidaan säteilymittalaitteita ja lääkkeitä.

Lisätietoa RescEU CBRN –varastointihankkeesta

Lue lisää