Varautuminen 28.1.2019

Jos sähköt ovat pitkään poikki, alueellinen valmiuskeskus auttaa – uusi malli käyttöön Etelä-Karjalassa

Vapaaehtoisjärjestöt ovat jo nyt useasti mukana erilaisessa pelastustoiminnassa.

Vapaaehtoisjärjestöt ovat jo nyt useasti mukana erilaisessa pelastustoiminnassa.

Alueellinen valmiuskeskus kokoaa yhteen viranomaisten ja järjestöjen palvelut häiriötilanteen aikana Etelä-Karjalassa. Näin kansalainen saa apua yhdestä pisteestä esimerkiksi pitkäkestoisen sähkökatkon aikana.

Uusi palvelumalli pilotoitiin EKA18 -valmiusharjoituksessa marraskuun 2018 lopulla Luumäellä. Harjoituksessa Luumäen Taavetissa kuvattiin pitkäkestoinen, vuorokausia kestävä sähkökatkos joka vaikuttaisi merkittävästi asukkaiden elämään. Asuntojen kylmetessä, puhelinliikenteen katketessa ja kauppojen sulkiessa ovensa asukkaat tarvitsisivat monenlaista apua.

Taavetin kirjastolle perustettuun valmiuskeskukseen kokoontuivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Luumäen kunta, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Suomen Punainen risti, Martat, Pelastakaa Lapset Ry ja Kirkon henkinen huolto tarjoamaan apuaan.

Harjoitukseen osallistui yhteensä noin 70 henkilöä. Järjestöjen lisäksi valmiuskeskuksessa apuna toimivat myös tehtävään erikseen koulutetut luumäkeläiset vapaaehtoiset. ”Asiakkaina” harjoituksessa esittivät itseään asukkaat eri puolilta Luumäkeä ja sen ulkopuoleltakin.

Kaikki palvelut yhdestä pisteestä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulainen kertoo, että alueellisen valmiuskeskuksen pilotointi onnistui erinomaisesti.

”Häiriötilanteessa on järkevää keskittää kaikkien viranomaisten ja järjestöjen palvelut samaan paikkaan. Näin asukkaiden ei tarvitse etsiä apua useasta eri osoitteesta haastavassa tilanteessa.”

Myös Suomen Punainen Risti oli mukana harjoituksessa.

Taavetin kirjasto valikoitui harjoituspaikaksi sen vuoksi, että kirjastolla voidaan käyttää varavoimakonetta. Luumäen kunnan tekninen osasto järjesti tilaan varavoiman, jotta sähköä ja lämpöä olisi saatavilla myös muiden tilojen kylmetessä.

Asukkaille valmiuskeskuksessa tarjottiin perustarpeiden täyttämistä, kuten Marttojen tekemää iltapalaa. Paikalla oli myös Etelä-Karjalan sosiaalipäivystys, Eksoten palveluohjaus ja Luumäen kotihoidon työntekijöitä tuomassa sosiaali- ja terveydenhuollon tehostetut palvelut alueen asukkaiden käyttöön.

Vapaaehtoiset täysillä mukana

Etelä-Karjalan pelastuslaitos järjesti paikan päälle yhteydet hätäkeskukseen, pelastuslaitoksen johtokeskukseen ja sateliittipuhelimien kautta myös sähkökatkosalueen ulkopuolelle.

Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu auttoivat asukkaita monipuolisesti kunkin tarpeen mukaan. Kirkon henkinen huolto tarjosi henkistä tukea, ja Pelastakaa Lapset ry:n lapsiystävällisessä tilassa pääsivät nuorimmat turvalliseen ympäristöön leikkimään siksi aikaa kun aikuiset hoitivat omia asioitaan.

Kristiina Kapulainen kertoo, että vapaaehtoisten rooli viranomaisten apuna on merkittävä sekä häiriötilanteen aikana että siihen varautumisessa.

”Järjestöihin kuuluvien vapaaehtoisten lisäksi saimme mukaan myös luumäkeläisiä asukkaita niin valmiuskeskukseen avuksi kuin myös harjoitukseen asukkaiksikin. Oli upeaa nähdä, miten innokkaasti kaikki toimijat lähtivät mukaan. Harjoituksessa oli upea henki, ja myös ’asiakkaat’ esittivät roolinsa täysillä.”

Mallia koko Etelä-Karjalaan

Etelä-Karjalassa jatketaan alueellisten valmiuskeskusten koulutusta ja harjoittelua nyt myös muissa kunnissa. Seuraavana vuorossa on Lappeenranta, jossa valmiuskeskusten perustamiseen liittyvä koulutus ja harjoittelu alkaa helmikuussa 2019.

”Tarvitsemme runsaasti vapaaehtoisia mukaan myös Lappeenrannan harjoitteluun, joten toivotamme kaikki tervetulleeksi tekemään yhteistä turvallisuutta!”

Vapaaehtoisten ensimmäinen koulutustilaisuus järjestetään lauantaina 16. helmikuuta. Mukaan voivat ilmoittautua kaikki asiasta kiinnostuneet.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Lappeenrannan koulutukseen, voit ilmoittautua täällä.

Teksti ja kuvat: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää