Varautuminen 2.2.2023

Väestönsuojelun ja omatoimisen varautumisen koulutusta ja viestintää lisätään – lisätalousarviossa SPEKille kaksivuotinen määräraha

Kansalaiset pitävät väestönsuojelua tarpeellisena turvallisuustoimena.

Kansalaiset pitävät väestönsuojelua tarpeellisena turvallisuustoimena.

Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelun kansalaisviestintään esitetään valtion lisätalousarviossa vajaat miljoona euroa. Summasta noin puolet eli 440000 euroa menee Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle. Kansalaisyhteiskuntaan kiinnittyvällä järjestöosaamisella on iso merkitys väestönsuojelun ja omatoimisen varautumisen viestinnässä ja eri kohderyhmien tavoittamisessa.

”Turvallisuusympäristön muutos korostaa tarvetta varautua erilaisia uhkia vastaan. Varautuminen koskee yhtä lailla myös arkisempia riskejä, kuten myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja. Yksilö on tärkeä lenkki varautumisen ketjussa. Iso osa suomalaisista on jo kuullut viranomaisten suosituksista kotitalouksien omatoimiseen varautumiseen. Lisärahoituksella tehostamme viestintää”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä ollaan tyytyväisiä siihen, että neuvotteluissa on saavutettu varautumisen ja väestönsuojelun kannalta myönteinen lopputulos ja valtion lisätalousarviossa esitettävä määräraha on siirtomääräraha eli kaksivuotinen. Toisaalta jatkuvuuden turvaaminenkin olisi tärkeää.

”Kansalaisten tiedon tarve varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyvissä asioissa on lisääntynyt roimasti turvallisuustilanteen heikennyttyä dramaattisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan takia”, toimitusjohtaja Marko Hasari sanoo.

Saadulla määrärahalla SPEK lisää työvoimaa palkkaamalla varautumisen asiantuntija- ja viestintätehtäviin henkilöt.

Loppujen 500000 euron käytöstä päättää sisäministeriö myöhemmin.

”Ne on tarkoitettu myös pelastustoimen koulutukseen ja viestintään. Niitä tultaneen käyttämään varautumisessa viestintäkampanjoihin, joita voidaan tehdä myös ostopalveluna kilpailutuksen perusteella”, erityisavustaja Mikko Jalo sanoo.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää