Pelastustoiminta 22.8.2020

Yhteiseurooppalainen hätätilaohjeistuksen tietopankki valmisteilla – ensimmäisessä vaiheessa Kajaanissa käsiksi metsäpaloja koskeviin tietoihin

Kainuun pelastuslaitos on metsäpalojen osalta mukana mittavassa EU-hankkeessa.

Kainuun pelastuslaitos on metsäpalojen osalta mukana mittavassa EU-hankkeessa.

Kainuun pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille suunnitellaan uutta kansainvälistä tietopankkia hätätilanteissa toimimiseen. Esimerkiksi tulipalojen, liikenneonnettomuuksien, terrorismin, tulvien ja pandemioiden hallintaan liittyvät käytännöt olisivat hankkeen myötä helpommin viranomaisten ja asiantuntijoiden saatavilla.

Euroopan unionin laajuiset hätätilaohjeistukset kattava verkkoportaali luodaan Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kajaanin kaupungin yhteisessä DECIDO-nimisessä hankkeessa, jonka rahoittajana toimii EU:n Horizon 2020 -ohjelmarahoitus.

”Hankkeessa rakennettava portaali on tarkoitettu siihen, että saamme kokemusperäistä tietoa ja malleja Euroopan laajuisesti varautumissuunnitteluun ja hätätilanteisiin liittyen”, kertoo Kajaanin kaupungin tekninen johtaja Jussi Heikkinen.

Verkkosivun kautta Suomen viranomaiset pääsisivät käsiksi muissa EU-maissa tuotettuun tietoon ja päinvastoin.

Hankkeen tässä vaiheessa Kainuun osalta keskitytään erityisesti maastopalotilanteisiin, joissa asiantuntijat voivat soveltaa ja testata kansainvälisiä ohjeistuksia omassa toiminnassaan.

”Laajat metsäpalot ovat jokavuotinen vitsaus Etelä-Euroopassa ja heillä on kova osaaminen ja kokemus näiden torjuntaan liittyen. Pystymme laajentamaan kansallista näkemystämme hyödyntäen kansainvälisiä ohjeistuksia”, sanoo palomestari Jaakko Schroderus Kainuun pelastuslaitokselta.

EU-hankekokonaisuuden projektitiimi koostuu 14 organisaatiosta, mukaan lukien viranomaiset, tutkimus- ja yliopistoyhteisöt, teknologiateollisuus ja kansalaisjärjestöt kaikkialta Euroopasta.

”Projekti toteutetaan useassa eri vaiheessa, joihin sisältyy mm. paikallisten tarpeiden analyysi, verkkoportaalin kehittäminen, pilottitestaus, paikalliset suositukset sekä kestävä kehitys”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Filip Sever.

Hanke kestää kolme vuotta. Alkuvaiheessa Kajaanin testiryhmä kartoittaa omat metsäpaloa koskevat käytäntönsä ja pohtii, mitä kaikkea tietopankin tulisi metsäpaloja koskien sisältää.

Horizon 2020 –ohjelmasta rahoitetaan kansainvälistä yhteistyöstä tekeviä tutkimus- ja investointihankkeita, tutkijaliikkuvuutta, yksittäisiä tutkimusideoita tai liiketoiminnan kehittämistä.

Teksti: Petri Vanhanen. Lähde: Kajaanin ammattikorkeakoulu. Kuva: Pelastustiedon arkistokuva

24.8. klo 17.05: Uutiseen täydennetty hankkeen aikataulu ja maininta myös muiden jäsenmaiden pääsy suomalaisiin käytäntöihin.

Lue lisää