ilotulitusilmoitus 24.10.2014

» Vaaralliset kemikaalit – älä turmele itseäsi tai ympäristöäsi

Moni ei varmaan tiedäkään, että pelastusviranomaisen tehtäviin kuuluvat kemikaalien torjuntatehtävien lisäksi myös vaarallisten kemikaalien valvonta. Tavalliselle ihmiselle ehkä tutumpia ovat vuosittaiset uudenvuoden ilotulitteet. Muina aikoina ilotulitteiden ampuminen ei ole suotavaa, ellei poikkeustapauksissa ole muuta päätetty, kuten esimerkiksi elokuun lopulla juhlittavissa venetsialaisissa monesti tehdään. Joskus saattaa kuitenkin tulla jotain tärkeitä juhlia, missä halutaan käyttää ilotulitteita. Tällöin on tehtävä ilmoitus ilotulitteiden käytöstä pelastuslaitokselle. Ilotulitteiden käyttäjä saa ilmoituksestaan päätöksen, jossa ilotulitus voidaan sallia ja antaa ehtoja taikka kieltää niiden käyttö kokonaan.
Vaarallisiin kemikaaleihin tulee suhtautua kunnioittavasti niin kotona kuin työpaikoillakin. Vaarallisista kemikaaleista aiheutuneet onnettomuudet ovat tosi ikäviä, jo itse sammuttamisen kannaltakin. Kaikkia aineita ei voida edes sammuttaa vedellä. Tilanteissa on monesti samaan aikaan monia eri vaaraelementtejä, jotka voivat altistaa ihmisiä pitkienkin matkojen päässä. Onnettomuuden jälkityöt saattavat olla todella merkittäviä ja pitkäkestoisia.

Jokaisen kannattaa kotona katsastaa minkälaisia merkintöjä erilaisten pakkauksien kyljestä löytyy. Samalla tulee tutustuttua mihin aine on soveltuva käytettäväksi, miten sitä tulee varastoida ja miten toimitaan, jos ainetta on joutunut väärään paikkaan, esimerkiksi sitä on nielty. Palavat nesteet ja kaasu ovatkin jo oma juttunsa. Sytkäriä suurempaa kaasumäärää ei kannattaisi säilyttää tiloissa, joissa nukutaan tai yleensä oleskellaan. Ja mitään bensoja kotiinsa pelkän hajunkaan takia ei ketään sijoita, eihän? Niiden paikka on ulkona varastossa. Monesti kysytään että miten säilytän kerrostaloihmisenä nestekaasupulloa? Sen paikka kun ei ole kellarissa, eikä mielellään asunnossakaan. Silloin kannattaa kaikista huonoista vaihtoehdoista valita parveke.

Yrityksissä kuten teollisuudessa, korjaamoissa, maalaamoissa, maatiloilla ja myymälöissä vaarallisten kemikaalien määrät ovatkin jo normaalisti kotikäyttöä suurempia, jolloin lainsäädäntö tuo jo kovempia vaatimuksia niiden käsittelyyn ja varastointiin. Toiminnanharjoittajan tulee olla täysin selvillä mitä aineita kiinteistössä on ja kuinka paljon. Asetuksessa 855/2012 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta on annettu enimmäismäärät milloin toiminta muuttuu ilmoituksen- tai luvanvaraiseksi. Vähäisessä käsittelyssä toiminnasta tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella tehdään päätös, jossa mahdollisesti annetaan ehtoja toiminnalle. Päätöksen saatua toiminnanharjoittajan tulee pyytää vielä käyttöönottotarkastus pelastuslaitokselta. Kemikaalilainsäädäntö on niin rajoitettua, että kannattaa ensin kysyä ja tehdä vasta sitten.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) nettisivuilta ( www.tukes.fi) löytyy monipuolista tietoa ja selkeitä oppaita.

Tuomas Klimoff

 

profiiliOlen 36-vuotias porilainen. Työskentelen Rauman paloasemalla palotarkastajan virassa. Kotipaikkakuntani johdosta meillä ei työtovereiden kanssa juurikaan ole ongelmia löytää yhteistä puheenaihetta tai oikeastaan se riippuu jääkiekkokierroksen viimeisimmästä tuloksesta. :) Omiin tehtäviini pelastuslaitoksella kuuluu pelastuslaitoksen ohjaus ja valvontatehtävät Rauman suurteollisuudessa, satamassa, sekä lausunto- ja neuvontatehtävät rakennuslupa-asioissa. Lisäksi tehtävänäni on toimia pelastuslaitoksen yhteyshenkilönä ja asiantuntijana kemikaaliasioissa koko Satakunnan alueella.

Jaa artikkeli

Lue lisää