SYSTOLE 1.10.2023

Sähköpostia Silvialle – Queen Silvia Nursing Award -palkinnon juurilla

Inka Häkkinen (vasemmalla) palkittiin Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla vuonna 2022. Systolen

Inka Häkkinen (vasemmalla) palkittiin Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla vuonna 2022. Systolen "hovireportteri" Mats Stenström lähetti sähköpostia kuningatar Silvialle ja tiedusteli palkinnosta.

Olin tekemässä lähtöä yövuoroon, kun puhelin soi. Se sai hetkellisesti minut lopettamaan autonavaimien etsimisen. Systolen päätoimittajalla oli asiaa. Yleensä en kovin helposti jää sanattomaksi, mutta lause: ”Minulla on sinulle yksi homma, voisitko laittaa sähköpostia Ruotsin Kuningatar Silvialle”, sai aikaiseksi hiljaisen hetken ja hieman pidemmän tauon avaimien etsimisessä.
Syy hieman epätavalliseen pyyntöön oli ajatus saada lisää tietoa Kuningatar Silviasta ja Inka Häkkiselle myönnetystä Queen Silvia Nursing Award -palkinnosta (QSNA), sekä saada valokuvia kuningattaresta ja palkinnon myöntämistilaisuudesta Tukholman linnasta. Ja mikäs sen parempi tapa kuin mennä suoraan asian lähteelle.

Puhutellaan oikein

Tiedostin, että suomenruotsalaisuudestani huolimatta minulta ei löydy kuningattaren henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, ja että se ei myöskään löytyisi pikaisella Google-haulla.
Päätin lähestyä Ruotsin hovin lehdistösihteeriä. Satsasin sähköpostin laatuun. Selvitin, miten Hänen majesteettiansa puhutellaan ja mitkä kirjaimet kuningatarta kirjallisesti lähestyttäessä kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla. Varmistin useita kertoja, että lähtevä posti olisi kaikin tavoin priimaa. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin pakko todeta, etten olisi uskaltanut laittaa vastauksen puolesta kovin suurta rahasummaa likoon.

Hovin varasuunnitelma

Oli myönteinen yllätys, kun hovin edustaja vastasi muutama päivä myöhemmin. Kohteliaassa vastauksessa todettiin, että he olivat käyneet asiasta keskustelun ja päättäneet, etteivät välitä Systolen kysymyksiä sairaudesta toipuvalle kuningattarelle. Sen sijaan he olivat sopineet, että palkinnosta vastaavan Swedish Care International -järjestön toiminnanjohtaja Sophie Lu-Axelsson hoitaa asian. Ruotsin hovin lehdistösihteerin vastauksen liitteenä saapui myös useampi hyvä valokuva lehtijuttua varten. Ei kun uutta matoa koukkuun. Nyt haastattelu lähti toiminnanjohtajan äidinkielen takia ruotsin kielen sijasta englanniksi.

Palkinto ikäihmisten hoidosta

Swedish Care International – ja Forum For Elderly Care -yhdistys perustivat QSNA-palkinnon vuonna 2012. Se myönnettiin tunnustuksena ikäihmisten ja varsinkin dementiaa sairastavien laadukkaasta hoidosta, jota Kuningatar Silvia oli omalla työllään edistänyt monien vuosien ajan. Hän onkin aktiivisesti antanut tukensa moniin dementiapotilaiden hoitoon liittyviin aloitteisiin. Yksi niistä on Silviahemmet-säätiön koulutuskeskus, jossa muun muassa hoitajat ja lääkärit voivat parantaa dementiaosaamistaan. Kuningatar Silvia toimi itsekin omaishoitajana äidilleen Alice Sommerlathille, joka kärsi dementiasta elämänsä loppuvuosina.

Muutos myöntämisperusteisiin

Ensimmäinen QSNA-palkinnon saaja valittiin Ruotsissa vuonna 2013. Suomi liittyi mukaan toisena maana vuonna 2014. Tällä hetkellä yhteensä seitsemän maata kuuluu verkostoon, jossa tänä vuonna jaettaan kymmenes palkinto.
Ennen vuotta 2020 QSNA-palkintoa voitiin hakea vain sairaanhoidon opiskelijoille. Sairaanhoitaja Inka Häkkinen sai ensimmäisen suomalaisen QSNA-palkinnon, joka myönnettiin sairaanhoidossa jo työskentelevälle henkilölle. Muutos myöntämisperusteissa näkyi myös järjestäjille, sillä hakemuksissa alkoi näkyä selvästi enemmän kokemusperäisiä ja hyvin käytännönläheisiä näkökulmia.

Ainutlaatuinen FinnHELP-hakemus

FinnHELP-hakemus oli ainutlaatuinen, koska se tarjosi niin sanottua peer-to-peer -tukea hoitohenkilökunnan kesken ennenäkemättömän vaikeiden pandemia-aikojen keskellä. Tarjoamalla ilmaista ja lyhytkestoista kriisiapua suomalaiset hoitoalan tekijät pystyivät kääntymään toistensa puoleen saamaan apua jaksamisen stressin ja uupumuksen keskellä. Suomalainen QSNA-jury pystyi näkemään FinnHELP:stä välittömästi saatavan avun. Jury koki myös, että auttamalla kovan paineen alla työskentelevää hoitohenkilökuntaa, siitä hyötyivät hyvin paljon myös ikäihmiset, dementikot sekä heidän läheisensä.

Ikääntyminen tulevaisuuden haaste

Ihmiset elävät yhä vanhemmiksi, mikä lisää myös vanhenemiseen liittyviä sairauksia. Jos 1900-luku oli väestökasvun vuosisata, tulee 2000-luku olemaan ikääntyvien lukumäärän kasvun aikaa. On arvioitu, että yli 60-vuotiaiden määrä maailmassa lisääntyy vuonna 2013 lasketusta 841 miljoonasta yli kahteen miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Arvioiden mukaan yli 100 miljoonaa näistä tulee kärsimään dementiasta. Tämä tulee asettamaan valtavan paineen maailman terveydenhuollolle. Haasteista selviäminen tulee vaatimaan yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Järjestö näkee myös, että hoitohenkilökuntapula on todellinen ja globaali haaste.

Tutustu tästä Queen Silvia Nursing Award -palkintoon ja se hakemiseen liittyviin asioihin.

Teksti Mats Stenström
Kuva Yanan Li

Lue lisää