Yleinen 13.7.2015

Turvallisuussuosituksien toteutuminen

Onnettomuustutkintakeskus on tutkinut viimeisten 15 vuoden aikana kymmenen vakavaa rakennuspaloa. Niiden perusteella on annettu lukuisia turvallisuussuosituksia.

Suositusten tarkoituksena on vähentää vastaavanlaisten tulipalojen todennäköisyyttä ja vähentää niiden seurauksia. Onnettomuustutkintakeskus seuraa antamiensa turvallisuussuositusten toteutumista. Suosituslistoja seurantatietoineen on julkaistu Onnettomuustutkintakeskuksen verkkosivuilla.

Onnettomuustutkintakeskuksen näkemyksen mukaan suosituksista muodostuu varteenotettava lista turvallisuuden kehittämiseen. Suosituksia ja muita onnettomuuksista saatuja oppeja on hyvä pitää toistuvasti esillä.

Tarkastelun suosituksista on toteutetuksi merkitty 60 prosenttia. Tavoitteena voisi olla, että toteutumisprosentti olisi sata. Kuitenkin on otettava huomioon, että osa suosituksista voi ja pitää olla vaativia eli sellaisia, joiden toteuttamiseen tarvitaan paljon työtä, rahaa ja aikaa. Toteutuneiden suositusten lukumäärä 24 ja toteutumisprosentti 60 joka tapauksessa osoittavat, että vakavien tulipalojen ehkäisemiseksi on viime vuosina tehty lukuisia hyviä toimenpiteitä.

Joidenkin suositusten toteutumista hidastaa se, että aikanaan hyväksyttyihin rakenteellisen paloturvallisuuden ratkaisuihin ei juuri ole haluttu kohdistaa uusia vaatimuksia. Osa suosituksista puolestaan kohdistuvat laajalle joukolle toiminnanharjoittajia, joiden informaatio-ohjaus omatoimiseen turvallisuuden parantamiseen on hankalaa. Rahallista tukea parannuksiin ei usein anneta ja normiohjauksen keinoja pidetään liian järeinä tai kohtuuttomina. Erilaisia yksityiskohtia ei myöskään haluta yleisesti sisällyttää lakitasoisiin vaatimuksiin, ja pelkkien ohjeiden vaikuttavuuteen ei uskota. Monissa asioissa käytännöt eri puolilla Suomea ovat ilmeisesti pikkuhiljaa parantuneet, mutta sen todentaminen on hankalaa.

Kun suositusten toteuttamista harkitaan, samalla tehdään arvovalintaa siitä, kuinka paljon havaittuun turvallisuuspuutteeseen tai -ongelmaan kannattaa ja halutaan käyttää resursseja. OTKESin tutkimat tapaukset ovat tyypillisesti sellaisia, jotka herättävät laajaa huomiota ja huolta eikä ainakaan niiden haluttaisi toistuvan. Turvallisuussuosituksista muodostuu eri tason toimijoille käyttökelpoinen lista toimenpiteille, joille on olemassa järkevät tutkinnasta kumpuavat perusteet ja usein myös laaja yleinen hyväksyntä.

Tekijät: Veli-Pekka Nurmi, Kai Valonen ja Teuvo Arolainen

Onnettomuustutkintakeskus

Lue koko artikkeli Palontorjuntatekniikka-lehdestä, joka ilmestyy 26. elokuuta Pelastustieto-lehden yhteydessä!

Palotutkimuksen päivät 2015 järjestetään Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 24.–25.8.2015. Päiville voit ilmoittautua SPEKin sivuilla.

Lue lisää