Arkistojuttu

Ison ja pienen kunnan palotoimi vertailussa 1974/4

Tampereen palolaitoksen hälytyskeskus sijaitsi keskuspaloaseman yhteydessä. Oman palokunnan yksiköille annettiin 546 palo- tai pelastustehtävää sekä 1826 sairaankuljetusta vuonna 1973.

Tampereen palolaitoksen hälytyskeskus sijaitsi keskuspaloaseman yhteydessä. Oman palokunnan yksiköille annettiin 546 palo- tai pelastustehtävää sekä 1826 sairaankuljetusta vuonna 1973.

Suomessa on tällä hetkellä 481 kuntaa: kaupunkeja 63, kauppaloita 21 ja maalaiskuntia 397. Palokuntia näissä on yhteensä 1300: vakinaisia, puolivakinaisia, vapaaehtoisia, tehdas- ja laitospalokuntia sekä yleisiä palokuntia.

Tässä kirjoituksessa on kuvailtu kahden hämäläiskunnan palotointa. Toinen on läänin suurin kunta, 520 neliökilometrin ja 160000 asukkaan Tampere. Toinen on Vesilahti, 307 neliökilometrin, mutta vain 3000 asukkaan maalaiskunta. Tarkoituksena on kertoa kahden erilaisen kunnan erilaisista edellytyksistä hoitaa samaa tehtävää, sekä kertoa ongelmista, jotka näiden kuntien palotoimessa ja palokunnissa ovat nyt ajankohtaisia.

SairaankuIjetuksesta  Tampereella huolehtivat palolaitos ja yksityinen sairaankuljetusliike.
”Sairaankuljettajakoulutuksen järjestäminen on melkoinen pulma tällä hetkellä, kun ei tiedetä kuinka sairaankuljetus tulevaisuudessa järjestetään. Tiedetään vain, että vuonna 1975 sairaankuljetus siirtyy terveyskeskuksen alaisuuteen. Se voi tarkoittaa, että systeemi
jatkuu käytännössä entisenlaisena eli palolaitos ja yksityinen hoitavat kuljetukset yhdessä. – – –”

Lataa PDF ja lue Juhani Katajamäen kattava katsaus Palontorjunta 4/1974:stä

Lue lisää