Pelastustieto blogi 26.9.2017

Maakuntauudistus on vuosisadan puliveivaus

Miten olisi pelastustoimen uudistus ilman maakuntauudistusta? Mitä lisäarvoa maakuntauudistus tarjoaa pelastustoimelle?

Valtionrahoitus kuulostaa aluksi hyvältä, mutta ilman maakunnan omaa verotusoikeutta pelastustoimi tulee näivettymään kiihtyvällä vauhdilla ja erityisesti etelän suuret taajamat. Yhdenvertaisten palveluiden nimissä tullaan taloudellisia resursseja tasaamaan. Tullaan siirtämään rahaa kaupungeista maaseudulle.

Ongelma ei ole se, että maaseutu saa, vaan siinä, kun toinen saa, niin se on toiselta pois. Silloin kun talous vielä kasvoi, pystyttiin kokonaiskakkua kasvattamaan ja ohjaamaan taloudellisia resursseja siten, että molemmat osapuolet ovat saamapuolella. Nyt vähäisen talouskasvun aikana kyse on nollasummapelistä. Kun toinen saa, se on toiselta pois. Vain toisen tarpeita huomioidaan. Sitä tarkoittaa palvelujen yhdenmukaistaminen. Kaupungit ja maaseutu ajetaan väkisin vastakkain.

Maakunta antaa mahdollisuuden parempaan siviilikriisien hallintaan ja varautumisen koordinointiin. Näin väitetään. Jos lakiesitykset tällaisenaan menevät eduskunnassa läpi, sekin mahdollisuus todennäköisesti hukataan. Ei ole mitään takeita siitä, että pelastustoimi koordinoi maakunnan varautumista ja johtaisi siviilikriisienhallintaa. Kaikki jää pelastusjohtajien henkilökohtaisen kyvyn ja taidon varaan. Joissakin maakunnissa se onnistuu ja joissakin ei. Kun katsoo nykyisiä pelastusjohtajia, monelle tulee väkisin uskonpuutetta. Kunhan ei käy niin, että pelastuslaitos on maakunnan liikelaitosviraston kahdeksas tulosalue. Kaukana todellisesta päätöksenteosta ja rahanjaosta.

Asematasolla ei mikään muutu. Paitsi että kaupungeissa rahaa on vähemmän käytössä ja useampi paloasema on miehittämättä osanaikaa tai jopa kokonaan. Vakiasemien sulkemisia ei Suomessa olla nähty, mutta pelastustoimen voimavaroja uudistettaessa ja työntuottavuutta kehittäessä sekin vielä nähdään.

Olisiko mahdollista toteuttaa pelastustoimen uudistus ilman maakuntauudistusta? Silloin ilmassa ei olisi suurta puliveivauksen tuntua…

Suihkuputki on palsta, jossa painetta ei säästellä. Suihkuputkesta pitävät kiinni eri henkilöt.

Lue lisää