Pelastustieto blogi 10.10.2022

Mikä on hyvinvointialueiden inhimillinen hinta?

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Ennen kesälomakautta useampi kollega pelastusalalta putosi niin sanotusti rivistä ennen varsinaista lomaansa. Oli sydämen rytmihäiriöitä, unettomuutta, vatsavaivoja, pitkittynyttä migreeniä. Nämä kaikki oireet ilmenivät perusterveillä ihmisillä. Kokouksissa ja palavereissa oli toisinaan kireä ja kiukkuinen ilmapiiri, vaikka ei sitä aina valvovaa viranomaista hymyssä suin tavatakaan. Kaikki nämä merkit kielivät isosta stressistä, jota jaetaan kollektiivisesti, ja stressin aiheuttajaksi osoittautui valmisteilla oleva hyvinvointialueuudistus.

Hallinnollisena uudistuksena hyvinvointialueuudistus ei pelastustoimelle ole uusi, valmisteltiinhan noin 20 vuotta sitten alueellinen pelastustoimikin. Tässä uudistuksessa uutta on kuitenkin se, että nyt tanssiaskelia sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

Kuluvalle hallituskaudelle on osunut maailmanlaajuinen pandemia, sota Euroopassa ja nyt viimeisimpänä energiakriisi. Kaikki nämä poikkeukselliset tapahtumat ovat työllistäneet lisää myös pelastustointa. Samaan aikaan on hoidettu laissa säädettyjä perustehtäviämme onnettomuuksienehkäisyä, pelastustoimintaa ja väestönsuojelua – ja viety läpi hyvinvointialueuudistusta täsmälleen sille annetussa aikataulussa.

”Tapahtuuko hyvinvointialueuudistuksen myötä alalta lisää aivovuotoa ulospäin?”

Pelastustoimen henkilöstö on ollut parin viime vuoden ajan eri tavoin hyvin kuormitettua ja erityisesti päällystöä on sidottu valmistelemaan hyvinvointialueuudistusta. Aikataulu on hyvin haastava, ja valmistelua on tehty lähes kalkkiviivoille asti oman toimen ohella. Ei ihme, että kroppa reagoi, inhimillisiä ihmisiä on tällä alalla kaikki.

Hyvinvointialueuudistus haastaa myös johtamisen. Alaisen kertoessa ylikuormituksesta ei pitkällä aikavälillä hyvinvointia lisää esihenkilön vastaukset, jotka ovat muotoa ”kiitos tiedosta” tai ”koeta jaksaa”. On haastavaa olla vetämättä henkilöstöä täysin hapoille, vaan priorisoida ja keskittyä kaikista olennaisempiin tehtäviin. Pidemmällä aikavälillä itseäni huolestuttaa jo henkilöstöpulasta kärsivänä toimialana pelastusala: tapahtuuko hyvinvointialueuudistuksen myötä alalta lisää aivovuotoa ulospäin?

Hyvinvointialueuudistus tulee, mutta sen inhimillisen hinnan suuruutta aprikoin. Työyhteisöt, joissa hyvinvointi on asetettu etusijalle, toimivat varmasti hyvin ja muut ovat kriisissä. Henkilöstö edellyttää konkreettisia tekoja, ja nykyinen työmarkkinatilanne helpottaa jaloilla äänestämistä, jos tarve vaatii. Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – nämä arvot toimikoot kompassinamme myös tässä uudistuksessa.

Mira Leinonen

Lue lisää