Pelastustieto blogi 30.1.2023

Olemmeko riittävän rohkeita?

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Mielenterveyteen liittyvät sairaudet nousivat vuonna 2020 yleisimmäksi syyksi siirtyä ennenaikaiselle eläkkeelle Suomessa. Aiemmin tuki- ja liikuntaelimien sairaudet pitivät ykkössijaa. 

Mielenterveyteen liittyvissä sairauksissa keskeisimpänä syynä on pitkään jatkunut masennus, ja masennukseen sairastuu entistä nuorempia henkilöitä. Ennenaikaiset eläköitymiset ja fyysiset toimintakyvyn vaatimukset suhteessa korkeaan eläkeikään haastavat pelastusalaa jo lähtökohtaisesti, mutta yhtä lailla mielenterveysasioita on meidän pidettävä silmällä.

Suomalainen pelastusalan keskustelu liikkuu tällä hetkellä paljolti hyvinvointialueuudistuksessa. Kansainvälisillä kentillä keskustellaan puolestaan paitsi ilmastonmuutoksesta ja Ukrainan sodasta, myös syövästä ja mielenterveydestä. Nämä terveyteen liittyvät asiat ovat suomalaisessa pelastusalan keskustelussa jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka näitä teemoja nimenomaan olisi syytä pitää yllä ja löytää ratkaisuja, joiden avulla pystymme ennaltaehkäisemään niin syöpiä kuin mielen sairastumista työstä johtuvista syistä. Epäterve organisaatiokulttuuri myös sairastuttaa henkilöstöä – epäasiallinen käytös ja epäoikeudenmukainen kohtelu vaikuttavat työntekijöihin ja aiheuttavat osaltaan masennusta.

”Herkkyyden, haavoittuvuuden ja inhimillisyyden osoittaminen mielletään toisinaan vielä heikkouden merkiksi. Sitä se ei kuitenkaan ole, vaan vaatii suurta rohkeutta.” 

Pelastusalan ammattilainen on paitsi ammattilainen, mutta ennen kaikkea ihminen. Tästä syystä meillä on oltava vaativalla alalla erinomaiset tukisysteemit, joilla pääsemme yhdessä tuumin henkiseen kuormittumiseen ja potentiaalisiin mielenterveyttä vaarantaviin uhkiin – oli kyse sitten akuutista tilanteesta tai vuosien mittaan kumuloituneesta kuormasta. Mental Firefit -hanke avasi hienosti keskustelun aiheesta, mutta nyt sitä on syytä jatkaa ja luoda henkiselle työsuojelulle – niin työnohjaukselle kuin psyykkisen kuormituksen purkamiselle, pysyvä perusta alalla.

Herkkyyden, haavoittuvuuden ja inhimillisyyden osoittaminen mielletään toisinaan vielä heikkouden merkiksi. Sitä se ei kuitenkaan ole, vaan vaatii suurta rohkeutta. Rohkeutta vaatii myös mielenterveydestä ja kuormittumisesta puhuminen ja niihin liittyviin ongelmiin avun hakeminen. Olemmeko riittävän rohkeita puhuaksemme mielenterveydestä? Henkisen resilienssin kasvattaminen ylipäätänsä on tärkeää, mutta tärkeää pelastusalan ammateissa on myös ymmärtää, että on täysin ok, että uralla tulee vaikeita vaiheita tai keikkoja, jolloin ei ole ok. Niistä on kuitenkin mahdollista päästä eteenpäin. Tällä alalla ei tarvitse pitää kokemaansa sisällään ja purra hammasta, vaan myös auttaja voi tarvita apua.

Lue lisää