Pelastustoimi 27.6.2020

Haka-rekisterin tilastotiedot julkaistu

Haka-rekisterin tilastotiedot on avattu julkisesti nähtäville.

Haka–tilastot-nimisen palvelun kautta voi tarkastella pelastustoiminnan tunnuslukuja muun muassa yksittäisten pelastuslaitoksien, paloasemien ja niiden osastojen tarkkuudella. Tietoja löytyy muun muassa jäsenmääristä, jäsenten ikäjakaumasta, suoritetuista pätevyyksistä ja ajokorteista.

”Palokuntien tilastoja on kaivattu jo pitkään, ja tässä ne viimein ovat”, kertoo tilastoprojektin takana ollut palokuntajohtaja Petri Jaatinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKistä. Jaatinen toivoo, että palvelu tuo pohjaa palokuntatoiminnan tiedollajohtamiseen.

Julkisen palvelun kautta ei ole katsottavissa yksittäisten henkilöiden tietoja, vaan palvelu näyttää vain numeromääriä.

Tietoaineisto kattaa tiedot vuodesta 2009 lähtien. Palvelun kautta pystyy tutkimaan lukemien kehitystrendejä ja aiempien vuosien tietoja. Tilastotiedot päivitetään kuukausittain.

Julkista palvelua kehitetään vielä edelleen. Palveluun on tarkoitus lisätä uusia avainlukuja ja myös yhdistää lisää ulkoisia tietolähteitä tietojen ristiinvertailuja varten. Myös kirjautuneiden käyttäjien, ei-julkisen Haka-rekisterin puolelle on tarkoitus tuoda lisää tilastopalveluja.

Haka-rekisteriä ja sen tietoihin pohjautuvaa Haka–tilastot-palvelua ylläpitää SPEK.

Teksti: Petri Vanhanen