Järjestöt 18.3.2015

Pekka Vänskälle Turvallinen Suomi -tunnustus

Pelastusjohtaja Pekka  Vänskä sai Turvallinen Suomi -tunnustuksen Suomen Palomiesliiton seminaarissa.

Pelastusjohtaja Pekka Vänskä sai Turvallinen Suomi -tunnustuksen Suomen Palomiesliiton seminaarissa.

Vuoden 2015 Turvallinen Suomi -tunnustus on myönnetty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Vänskälle. Hän on pitkän työuransa aikana toiminut alan hyväksi monessa eri tehtävässä ja parantanut samalla pelastustoimen ammattilaisten asemaa. Vänskä on ansiokkaasti edistänyt erityisesti palomiesten työhyvinvointia ja työkykytoimintaa. Vänskä on pyrkinyt kehittämään pelastustoimea innovatiivisesti ja rohkeasti sekä vienyt asioita eteenpäin pyyteettömästi ja tarmokkaasti. Hän on työskennellyt lukuisissa alan organisaatioissa, työryhmissä ja hankkeissa sekä ollut taustavaikuttajana useiden tutkimusten ja tutkimushankkeiden käynnistämisessä.

Vänskä on ollut kehittämässä ja edistämässä palomiesten fyysisen kunnon testausjärjestelmiä sekä tuonut pelastuslaitoksiin liikunnanohjaajan palveluja. Hän on myös ideoinut palomiesten altistumistutkimushanketta ja toiminut pitkään Palohenkilöstön sairauskassan puheenjohtajana. Lisäksi Vänskä on pyrkinyt edistämään palomiesten työura- ja eläkeasiaa. Eläkekysymyksen ollessa kuumimmillaan 90-luvulla, hän otti julkisesti kantaa palomiesten 55-vuoden eläkeiän puolesta sekä pyrki vaikuttamaan asiaan eläketyöryhmissä. Hänen johtamansa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ollut hyvä esimerkki työurajohtamisesta.

Kiitospuheessaan hän totesi eläkeikäasiassa valitun strategian olleen väärän.
”Ei olisi pitänyt perustella 55 vuoden eläkeikää palomiesammatin raskaalla työllä. Myös muita ammattiryhmiä tuli tällä perusteella kolkuttelemaan eläkeovea. Meidän olisi pitänyt perustella valmiusorganisaatiolla, joka toimii siviilipuolella samalla tavalla kuin Puolustusvoimissa sotilaat, joilla on alhainen eläkeikä.”

Pekka Vänskä kertoo ajatuksiaan omasta urastaan ja alasta Pelastustiedossa 2/2015, joka ilmestyy 1. huhtikuuta.

Lue lisää