Järjestöt 17.8.2022

SPAL edellyttää budjettiriihestä vastuullisia päätöksiä – pelastusalan krooniseen henkilöstöpulaan saatava ratkaisuja

Helsingin pelastuslaitoksen palomies-ensihoitajat harjoittelemassa potilaan siirtoa

Helsingin pelastuslaitoksen palomies-ensihoitajat harjoittelemassa potilaan siirtoa

Parhaillaan käydään ministeriökohtaisia budjettineuvotteluita. Suomen Pelastusalan ammattilaiset SPAL muistuttaa pelastusalan ammattilaisten kroonisesta henkilöstöresurssivajeesta, joka vaarantaa kansalaisten turvallisuutta ja pelastustoimen toimintakykyä.

Valtion ja poliitikoiden on huolehdittava, että palomiehiä ja hätäkeskuspäivystäjiä koulutetaan pelastustoimen tarpeita vastaava määrä. SPAL edellyttää budjettiriihestä vastuullisia päätöksiä.

Pelastusalan koulutuspaikkojen lisäämiseen ja hyvinvointialueiden pelastustoiminnan palvelujen järjestämiseen sekä alan kehittämistarpeisiin on sisäministeriön mukaan varattava noin yhdeksän miljoonan euron lisämääräraha.

Pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten ammattilaiset varmistavat kansalaisten turvallisuutta. Pelastusala kärsii akuutista ammattihenkilövajeesta koko Suomessa. SPAL vaatii, että pelastustoiminnan lisärahoitustarve on otettava hallituksessa viimein tosissaan.

”Nykyisellä henkilöstömäärällä pelastuspalvelut ja avunsaanti ovat uhattuina. Ammattihenkilöstöä ei riitä pelastustoimen ydintehtäviin, onnettomuuksien ehkäisyyn ja ihmisten pelastamiseen hätätilanteissa, mikäli budjettiriihestä ei osoiteta lisämäärärahaa”, järjestön johtaja Kim Nikula huomauttaa.

Pelastusopiston ja Helsingin pelastuskoulun oppilasmäärät on kaksinkertaistettava nykyisestä. Vuoteen 2030 mennessä on koulutettava vähintään 2 500 palomiestä. Hätäkeskuspäivystäjistä on ollut jatkuva pula jo vuosia.

Pelastustoimen palvelutasopuutoksia on yritetty paikata lisäämällä palomiesten virkoja. Näihin virkoihin ei ole ollut kuitenkaan riittävästi päteviä hakijoita. Ammattihenkilöstöä myös eläköityy runsaasti lähivuosina.

”Valtion ensi vuoden talousarvioon esitetty noin yhdeksän miljoonan euron määrärahan lisäys on valtion kokonaisbudjetissa vaatimaton summa, mutta vaikutukset kansalaisten turvallisuuteen ja pelastusalan ammattihenkilöstön hyvinvointiin ovat moninkertaiset,” Nikula painottaa.

Lähde ja kuva: SPAL

Lue lisää