Järjestöt 13.5.2022

SPAL vaatii kestävää ratkaisua ammattilaispulaan – rahat löydyttävä 2500 palomiehen kouluttamiseksi vuoteen 2030 mennessä

Pelastajaopiskelijat Pelastusopiston harjoitusalueella.

Pelastajaopiskelijat Pelastusopiston harjoitusalueella.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL vaatii kestävää ratkaisua pelastusalan ammattilaispulaan. Alan koulutus ja tutkimustoiminta on rakennettava nykyistä vakaammalle rahoituspohjalle. Järjestön liittokokouksessa hyväksytyssä julkilausumassa painotetaan myös pelastusalan ammattilaisten palkkakehityksen vauhdittamista palkkaohjelmalla.

Vuoteen 2030 mennessä tulisi kouluttaa 2 500 palomiestä. Tämä edellyttää koulutuspaikkojen kaksinkertaistamista nykyisestä. Palomiesten koulutuspaikat ja opetuksen resurssit turvaava noin 24 miljoonan euron kehysrahoitus on varmistettava, SPAL edellyttää.

Lisäksi SPAL ehdottaa, että pelastusalan ammattilaisten palkkavaje kurotaan kiinni viiden vuoden palkkaohjelmalla, jonka työnantaja voisi toteuttaa vaiheittain. Palkkaohjelmalla lisätään pelastusalan houkuttavuutta ja vastataan palomiespulaan.

SPAL vaatii hallitukselta ripeitä ja kauaskantoisia rahoituspäätöksiä sekä työnantajalta työmarkkinatarpeiden ennakointia. Lakisääteisten pelastuspalvelujen ja sisäisen turvallisuuden kasvavaan kysyntään tulee vastata välittömästi ja riittävällä henkilöstön määrällä.

Alan koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa uhkaa näivettyminen, mikäli lyhytjänteisestä kehyssuunnittelusta ei päästä kestävämpään rahoitusmalliin, SPAL painottaa.

Sisäistä turvallisuutta on vahvistettava globaalien ja yhteiskunnallisten haasteiden lisääntyessä. Pelastustoimen toimintakykyä testataan päivittäin kriisi- ja onnettomuustilanteissa, joissa ihmisten henkeä ja omaisuutta tulisi olla turvaamassa riittävä määrä pelastusalan ammattilaisia.

Koulutuspaikkojen lisääminen ei yksinään poista ammattilaispulaa. Kilpailukykyisen palkan lisäksi työnantajalta edellytetään työuria tukevia ratkaisuja. Keskeisiä työn ja työnantajan vetovoimatekijöitä ovat myös henkilöstön turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia edistävät työolot, SPAL painottaa.

Pelastustoimen ajankohtaisista asioista keskusteltiin myös torstaina 12.5. SPALin järjestämässä perinteisessä Turvallinen Suomi -seminaarissa. Tilaisuuden avannut sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi seisovansa nöyränä alan yleisön edessä ja pahoittelevansa sitä, että pelastustoimen rahoitustarpeet eivät tällä kertaa menestyneet hallituksen päättämissä julkisen talouden suunnitelmissa tuleville vuosille. Ministeri lupasi, että esitykset rahoitustarpeista uusitaan ja niin tehdään jo syksyllä budjettineuvotteluissa. Hän korosti alan yhteisen viestin merkitystä, jotta kaikki päättäjät saadaan ymmärtämään rahoitustarve. Näin luvattiin myös tehdä tilaisuudessa käydyissä keskusteluissa.

Lähde: SPAL Kuva: Akseli Muraja

Lue lisää