Pelastustoimi 29.4.2021

Kuntavaalit 21: Kari Jääskeläinen haluaa turvata peruspalvelut harva-alueilla – pelastustoimessa sopimuspalokunnilla tärkeä merkitys

Kari Jääskeläinen on Savonrannan VPK:n puheenjohtaja ja ryhmänjohtaja. Hän pyrkii Savonlinnan kaupunginvaltuustoon vasemmistoliiton ehdokkaana. Hän on tällä hetkellä ensimmäisenä varavaltuutettuna.

”Olen aina ollut kiinnostunut yhteisten asioiden hoidosta, olivatpa ne yhteiskunnallisia tai yhdistystoimintaan liittyviä. Olen toiminut Savonrannan kunnan aikaan kunnanvaltuutettuna ja valtuuston varapuheenjohtaja.”

Hänen mielestään peruspalvelut pitää turvata kaikille savonlinnalaisille asuinpaikasta riippumatta. Siksikin hän haluaa olla vaikuttamassa päätöksentekoon kuntapäättäjänä.

Peruspalveluihin kuuluu hänen mielestään myös pelastustoimen ja ensihoidon palvelut ja ne voidaan turvata harva-asutusalueella kustannustehokkaasti vain ylläpitämällä tehokas ja toimiva sopimuspalokuntajärjestelmä.

”Turvallisuuteen liittyvät asiat tulee huomioida kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa, sillä ne vaikuttavat aina kaikkiin kuntalaisiin. Turvallisuudentunne lisää kansalaisten hyvinvointia.”

Palvelut on hänen mielestään tuotettava lähipalveluina niin pitkälle kuin se on vain taloudellisesti ja järkevästi mahdollista.

”Lasten, nuorten ja aikuisväestön harrastusmahdollisuudet samoin kuin vanhusväestön kotona turvalliseen asumiseen tarkoitetut palvelut tulee kunnallisessa päätöksenteossa huomioida kaikille kuntalaisille.”

Kolmannen sektorin toimintaa on hänen mielestään tuettava ja tunnustettava sen tekemän työn merkitys yhteiskunnalle.

”Yhteisöllisyys on voimavara, joka tulee hyödyntää. Järjestöillä ja vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys niin yhteiskunnalle kuin yksittäisen ihmisen arkeen”, Kari Jääskeläinen painottaa.

Teksti: Esa Aalto

Lue lisää