Pelastustoimi 3.5.2021

Kuntavaalit 21: Turvallisuus, ihmisten hyvinvointi ja luonnonsuojelu Terence Samin kärkiteemat

Pohjanmaan pelastuslaitoksella palomestarina työskentelevä Terence Sam haluaa päästä vaikuttamaan kunnallispolitiikan kautta oman kotiseutunsa asioihin. Hän on ehdolla ensimmäistä kertaa Seinäjoen kaupunginvaltuustoon Vihreiden ehdokkaana.

”Haluan valtuutetuksi koska haluan kehittää Seinäjokea ja ajaa erityisesti julkisen liikenteen ja maakuntaliikenteen kehittämistä etätyöntekijän näkökulmasta”, hän sanoo.

Turvallisuuden kehittäminen on hänen ykkösteemansa.

”Olennaisena osana siinä on turvata pelastustoimen toimintakyvyn säilyminen.”

Toinen tärkeä teema hänelle on ihmisten hyvinvointi.

”Ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt ja ne joilla meni huonosti ennen koronakriisiä, menee vielä huonommin ja se taas vaikuttaa turvallisuuteen. Ihmisten tukemiseen pitää löytää enemmän resursseja, jotta ongelmat saataisiin ratkaistua ennen kuin ne kasvavat liian isoiksi. Nämä isoksi kasvaneet ongelmat näkyvät pelastustoimen arjessa päivittäin myös Seinäjoen alueella. Nyt pitää kehittää erityisesti ennaltaehkäisevää työtä.”

Kolmas tärkeä teema on ympäristön ja luonnon suojeleminen.

”Se on maaseudulla kasvaneelle, metsästystä ja kalastusta harrastavalle ihmiselle ja pelastusalalla työskentelevälle erittäin tärkeää. Pelastuslaitos on yksi merkittävimmistä ympäristön suojelijoista Seinäjoella. Se huolehtii alueella sattuneiden ympäristövahinkojen torjunnasta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.”

Terence Sam haluaa valtuutettuna parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta.

”Haluan myös omalta osaltani ajaa kunnioittavampaa ja yhteistyöhaluisempaa politiikkaa, jossa ei mennä henkilökohtaisuuksiin ja vastakkainasetteluun. Se ei johda mihinkään hyvään”, hän sanoo.

Sam vaihtaa pian viranomaistehtävän paloturvallisuusasiantuntijaksi yksityiselle puolelle. Hän on toiminut myös Koskenkorvan VPK:ssa ja valmistui Pelastusopistosta palopäällystön koulutusohjelmasta kaksi vuotta sitten.

Teksti: Esa Aalto

Lue lisää