Pelastuslaitokset 29.6.2015

Keski-Suomen palopäälliköistä aluepalomestareita

Tapio Viitanen on nykyisin aluepalomestari.

Tapio Viitanen on nykyisin aluepalomestari.

Keski-Suomen pelastuslaitos on uusinut organisaatiotaan, joka otettiin käyttöön touko-kesäkuun vaihteessa.

Pelastusjohtaja Simo Tarvaisen mukaan uusi organisaatio vastaa nyt paremmin tämän päivän vaatimuksia sekä huomioi omistajakuntien taloudellisen tilanteen.
”Laitos menetti henkilöstöpäällikön ja aluepäällikön virat, jonka vuoksi tehtäviä jouduttiin jakamaan uudelleen. Samalla selvennettiin vastuita ja vaihdettiin nimikkeet ajan tasalle,” Tarvainen kertoo.
Aiemmin pelastuslaitos oli jaettu kehitys-, palvelu- ja hallintoprosesseihin. Uusitussa organisaatiossa pelastuslaitoksessa on neljä osastoa, joita ovat riskienhallinta-, pelastustoiminta-, ensihoito- sekä hallinto- ja talousosasto.

Osastoja johtavat riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti, pelastuspäällikkö Risto Helminen, ensihoitopäällikkö Risto Ylönen ja hallinto- ja talouspäällikkö Ari Karsikas.
Alueellisesti ja pelastustoimen osalta Keski-Suomi on jaettu pohjoiseen ja eteläiseen toiminta-alueeseen. Niitä johtavat toiminta-alueen palopäälliköt Mikael Monthan (pohjoinen) ja Pertti Loivamaa (eteläinen). Toiminta-alueet jakautuvat edelleen paloasemaryhmiin, joita johtavat aluepalomestarit.

Uudessa organisaatiossa tehtävät ovat muuttuneet niin, että varsinaisia palopäällikkötehtäviä ei ole enää aikaisempaa määrää.

Valtaosa aiemmista palopäällikön nimikkeistä muutettiin aluepalomestareiksi ja paloinsinööreiksi. Esimerkiksi Laukaan palopäällikkö Tapio Viitasen titteli muuttui aluepalomestariksi.

”Tuntemukset ovat pelkästään hyvät. Käytännössä omalla kohdallani tehtävät eivät ole muuttuneet. Vanhan kuntajärjestelmän mukainen palopäällikkönimike oli aikansa elänyt, sillä se ei enää kuvannut tehtäväroolia alueellisessa pelastuslaitosmallissa,” Viitanen luonnehtii.

Pelastuslaitos huolehtii Keski-Suomen pelastustoimen tehtävistä siten, että päällystö on kerätty kuntaa laajempiin työpisteisiin. Siten kaikissa pienemmissä kunnissa ei ole enää pysyvästi päällystömiehitystä. Ensihoito toteutetaan pelastuslaitoksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Teksti ja kuva: Mika Rinne

Lue lisää